Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 30, 1729 Een brief van Bantam per de kruysboot de Bode file 2562, folio 324-325
May 31, 1729 Het schip ’s Heeren Arendskerke na Palembang met den secunde Pieter Samuel Jamin en een brief van dese regeeringe file 2562, folio 325
May 31, 1729 Lading van gemelde bodem file 2562, folio 326
May 31, 1729 Insertie van dies lijkstatie file 2562, folio 327-330
June 1, 1729 Insertie van het extract van het geresolveerde in Rade van India op dat subject file 2562, folio 346-348
June 1, 1729 Het schip Hillegonda van Samarang met den predicant Johannes Henricus Heydeggers file 2562, folio 348-349
June 2, 1729 De gesanten van Java leggen het compliment van condoleance aan het sterfhuys van Sijn Edelheyt Mattheus de Haan af file 2562, folio 349-350
June 3, 1729 Deselve begroeten den nieuwen heere gouverneur generaal met het aanvaarden van dat hoogwigtig ampt file 2562, folio 350
June 3, 1729 Copia briefje van Palembang per Inlands vaartuyg file 2562, folio 351
June 3, 1729 De schepen Stadwijk en Nieuwvliet met een briefje van Samarang file 2562, folio 351
June 3, 1729 Lading van gedagten bodems file 2562, folio 352
June 4, 1729 Begravenis van den overleden heere Gouverneur Generaal Mattheus de Haan file 2562, folio 354-355
June 4, 1729 Insertie van de lijkstatie file 2562, folio 355-373
June 4, 1729 Een origineel briefje van Cheribon met de Beschermer file 2562, folio 374-375
June 6, 1729 Een duplicaat briefje van Macassar per Chinees Limniako file 2562, folio 376
June 6, 1729 Een briefje van Bantam per Inlander Amad file 2562, folio 376
June 9, 1729 Briefje van Bantam per Chinees Koseengko file 2562, folio 379
June 10, 1729 Aanstelling van nieuwe officieren over de burgercompagniën file 2562, folio 379-381
June 11, 1729 Een beter succes van het aanstaande nagelgewasch hoopt men file 2562, folio 383
June 11, 1729 Lading van dat scheepje file 2562, folio 383