Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 19, 1708 Aangebragt lading per ’t Casteel Batavia file 2532, folio 263
May 19, 1708 Arrivement van ’t jagtje d’Andromeda van Palembang met een brief der residenten file 2532, folio 263
May 19, 1708 Item de Petronella van Japara over Samarang met den gewesen gesaghebber Andries Meesters file 2532, folio 263
May 19, 1708 En gemeen en apart schrijvens van den commissaris Govert Cnol en raad file 2532, folio 263-264
May 20, 1708 De fluyt Overnes retourneert van Cheribon met een briefje en houtwereken file 2532, folio 264
May 20, 1708 De chialoup de Brak vertrekt na de Straat tot het observeeren van scheepen file 2532, folio 264
May 21, 1708 De Petronella en de Schelvisch ten dienste van den train na Java file 2532, folio 265
May 22, 1708 De chialoup Middelburg komt van Malacca met een missive van den gouverneur en raad file 2532, folio 265
May 22, 1708 Ontfangen van een Bantams briefje met een dito van ’t fluytschip d’Haak file 2532, folio 265
May 22, 1708 De Schelvisch vertrekt na Samarang met een apart briefje aan den commissaris file 2532, folio 265
May 22, 1708 Surcheance van een halve maand pagtpenningen aan den pagter van de winkeliers verleent file 2532, folio 266
May 24, 1708 Aankomst van de chialoup de Brak uyt de Straat met de papieren van de fluyt de Haak file 2532, folio 266
May 24, 1708 Waarin bestaan file 2532, folio 266
May 24, 1708 Teneur der Caabse missive file 2532, folio 267
May 24, 1708 Een briefje van Bantam file 2532, folio 267
May 24, 1708 Depeche van een briefje na Cheribon file 2532, folio 267
May 25, 1708 Barsande en de Haak na Japan en ’t jagt de Susanna na Malacca aangelegt file 2532, folio 267
May 25, 1708 Surcheance van een maant pagtpenningen de pagters van de rijs en vismarkt verleent file 2532, folio 268
May 26, 1708 Ontfang van een aparte brief van de commissaris Govert Cnol file 2532, folio 268
May 26, 1708 En een Javaanse dito van de Sousouhounang file 2532, folio 268