Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 7, 1707 En van de bedientens tot Sourabaya file 2531, folio 690
Oct. 7, 1707 d’ Onsen raken met den vijand in gevegt en drijven deselve op de vlugt file 2531, folio 690
Oct. 7, 1707 Naderen Passouroang en hoopen haast meester daarvan te zijn file 2531, folio 690
Oct. 7, 1707 Ontfang van een briefje van den gouverneur Theodorus de Haze en den raad in Banda file 2531, folio 690-692
Oct. 7, 1707 Item van de residenten Pieter Metsne en Reynier Leers tot Palembang file 2531, folio 692
Oct. 7, 1707 d’Edele Louis Gerrelaag werd tot vice commandeur en Simon Langendam tot schout bij nagt over de vertreckende retourscheepen verkooren file 2531, folio 692
Oct. 7, 1707 Den water fiscaal Abraham Quevellerius van dien dienst ontslagen en den advocaat fiscaal daar toe aangesteld file 2531, folio 692
Oct. 7, 1707 En Arnoud Bitter in desselfs plaatse file 2531, folio 692
Oct. 7, 1707 Aanleg van de Sion na Palembang file 2531, folio 692
Oct. 8, 1707 Ontfang van een briefje van den resident en raad tot Cheribon file 2531, folio 693
Oct. 8, 1707 En een Javaans dito van Pangeran Aria Cheribon file 2531, folio 693
Oct. 8, 1707 Teneur van ’tselve file 2531, folio 693
Oct. 8, 1707 Insertie van laatstgemelte briefje file 2531, folio 694
Oct. 9, 1707 Ontfang van een missive door de heer Harman de Wilde en den krijgsraad voor Passouroang geschreven file 2531, folio 695
Oct. 9, 1707 Alwaar men met den vijand in gevegt geraakt zijnde deselve op de vlugt gedreven file 2531, folio 695
Oct. 9, 1707 En sig meester van Passouroang gemaakt hadde file 2531, folio 695
Oct. 10, 1707 Ontfang van een briefje van de bedientens tot Samarang file 2531, folio 696
Oct. 10, 1707 Sijn Edelheyd send ter secretarye twee Maleydse brieven door den Coning van Mangindanao aan Sijn Edelheyd den heere oud gouverneur generaal Willem van Outhoorn en aan den ontfanger generaal geschreven file 2531, folio 696
Oct. 10, 1707 Insertie van die aan sijn oud Edelheyd file 2531, folio 696-697
Oct. 10, 1707 Item van die aan den ontfanger generaal file 2531, folio 697-698