Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 8, 1707 Met de nevenstaande lading file 2531, folio 638
Sept. 9, 1707 Ontfang van gemeen en apart schrijvens van Bantam file 2531, folio 639
Sept. 9, 1707 Ontstane brand aan de oostzijde van de Carrangant (?) Rivier, etc. file 2531, folio 639
Sept. 9, 1707 Vertreck van de fluyt de Vegt over Cheribon en Tagal file 2531, folio 639
Sept. 9, 1707 Met schrijvens aan de bedientens file 2531, folio 639
Sept. 9, 1707 En ’t nevenstaande contant voor gemelde plaatsen file 2531, folio 640
Sept. 9, 1707 Surcheance van een maand pagtpenningen aan den pagter der aankomende rijs verleend file 2531, folio 640
Sept. 9, 1707 Aanleg van Gamron na Mocha file 2531, folio 640
Sept. 10, 1707 Depeche van de fluyt Dieren na Mallabaar met een missive aan den commandeur en raad file 2531, folio 640
Sept. 10, 1707 Alsmede een dito aan den Viceroy van Goa file 2531, folio 640
Sept. 10, 1707 De welke hiernevens staat g’insereerd file 2531, folio 641
Sept. 10, 1707 ’t Geladene in de fluyt Dieren voor Mallabaar file 2531, folio 642
Sept. 11, 1707 Ontfangene schrijvens van Sourabaya over Japara van de heer Harman de Wilde, etc., uyt het leger file 2531, folio 642
Sept. 11, 1707 Alsmede van de capitains Willem Sergeant en Van der Horst uyt het kleyn leger file 2531, folio 643
Sept. 11, 1707 Item een briefje van de bedientens tot Japara file 2531, folio 643
Sept. 11, 1707 Voornaamsten inhoud derselve file 2531, folio 643
Sept. 11, 1707 Een briefje der bedientens tot Samarang file 2531, folio 643
Sept. 11, 1707 En een dito van Bantam ontfangen file 2531, folio 643-644
Sept. 11, 1707 Paresse van het schip ’t Ghijn uyt ’t patria voor reekening van de camer Amsterdam file 2531, folio 644
Sept. 11, 1707 Met een briefje van de Caab file 2531, folio 644-645