Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 4, 1707 Ontfang van een briefje van d’overheden van het schip Gamron file 2531, folio 620
Sept. 5, 1707 Retour van de patchiallang de Coffyboom uyt de Straat met de boekhouder en papieren van de nevenstaande scheepen file 2531, folio 620
Sept. 5, 1707 Aanwijsinge der papieren met die bodems soo uyt het patria als van Cabo de Goede Hoop aangebragt file 2531, folio 620-621
Sept. 5, 1707 Retour van Bredenhof van Bantam met de nevenstaande lading file 2531, folio 621
Sept. 5, 1707 En een briefje der bedientens aldaar file 2531, folio 621
Sept. 5, 1707 Nog nadere schrijvens van deselve per Inlands vaartuyg file 2531, folio 621
Sept. 5, 1707 Verschijninge van de Sion van Tagal over Cheribon met schrijvens der bedientens file 2531, folio 622
Sept. 5, 1707 Alsmede van de gesamentlijke Cheribonse Prince en den Panambahan Cheribon file 2531, folio 622
Sept. 5, 1707 Teneur van ’tselve file 2531, folio 622
Sept. 5, 1707 Insertie der laatstgenoemde missive file 2531, folio 623-624
Sept. 5, 1707 Aangebragte lading per de Sion soo van Tagal als van Cheribon file 2531, folio 624
Sept. 5, 1707 Een briefje van Tanjongpoura ontfangen file 2531, folio 625
Sept. 5, 1707 Depeche van een circulaire brief aan de bedientens van Java als per den text file 2531, folio 625
Sept. 5, 1707 Alsmede een briefje aan den resident Christoffel Walling tot Tagal file 2531, folio 625
Sept. 5, 1707 Vervaardiging van een briefje per Inlands vaartuyg tot Bantam file 2531, folio 625
Sept. 6, 1707 Vertreck van het jagt de Susanna na de Westcust met een missive aan den commandeur en raad file 2531, folio 625
Sept. 6, 1707 Met de nevenstaande lading file 2531, folio 626-627
Sept. 6, 1707 De fluyt Overnes vertreckt na Persia met schrijvens aan den directeur en raad file 2531, folio 627-628
Sept. 6, 1707 Met de nevenstaande lading file 2531, folio 628
Sept. 6, 1707 Vervaardiging van een briefje aan den gouverneur en raad tot Malacca file 2531, folio 628