Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 14, 1726 Twee translaat Javaanse briefjes van den ooster strandgouverneur Kiay Adepatty Tjsitrasoma tot Japara ter secretarye file 2560, folio 524
June 14, 1726 Insertie van deselve file 2560, folio 524-526
June 14, 1726 Aanstelling van burgerofficieren file 2560, folio 527-528
June 14, 1726 Electie van officieren over de compagniën van ’s Compagnies dienaaren file 2560, folio 528-529
June 15, 1726 Twee originele briefjes van Samarang en Cartasoera per Inlands vaartuyg file 2560, folio 530
June 15, 1726 De affirmatie deser regering op de successie van den Pangerang Adipatty Anom was bij de Javaanen heel aangenaam geweest file 2560, folio 531-532
June 15, 1726 En hij daarop tot Keyser uytgeroepen onder de naam van sijn grootvader file 2560, folio 532
June 15, 1726 Een origineel briefje van Bantam per Alexander van de Cust, inhoudende file 2560, folio 533
June 15, 1726 Het overlijden van den fiscaal Paulus de Roo file 2560, folio 533-534
June 17, 1726 Specificatie van de ingeladene houtwerken in dien bodem file 2560, folio 535-536
June 18, 1726 Twee briefjes van Bantam per den Ingabey Djagamongrana en een Balyer Bappa Bouton file 2560, folio 536
June 18, 1726 Ontfang van een advis briefje van de overheden van de Susanna file 2560, folio 536
June 19, 1726 Inlading van dat kieltje file 2560, folio 538
June 20, 1726 Inhaling van een Bantamsen conings brief file 2560, folio 542-544
June 20, 1726 Insertie van deselve file 2560, folio 544-546
June 20, 1726 Ontfang van drie advis briefjes van de overheden der schip Stadwijk, Beekvliet en Clarabeek file 2560, folio 548
June 20, 1726 Een origineel briefje van Bantam en een advis briefje van ’t schip Steenhoven per den Javaan Bassian file 2560, folio 548-549
June 21, 1726 De scheepen Strijkebolle, ’t Land van Beloften en Schuytwijk naar Bengale file 2560, folio 549
June 21, 1726 Het schip Belvliet van Palembang met den gewesen secunde Hermanus Blom Junior en een originele missive van die bedienens en twee ditos van het opperhooft en tweede persoon van ’t Japan comptoir file 2560, folio 551-552
June 21, 1726 Toestand van saken op ’t eerstgemelde comptoir file 2560, folio 553