Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 5, 1707 Een briefje van Tanjongpoura ontfangen file 2531, folio 625
Sept. 5, 1707 Depeche van een circulaire brief aan de bedientens van Java als per den text file 2531, folio 625
Sept. 5, 1707 Alsmede een briefje aan den resident Christoffel Walling tot Tagal file 2531, folio 625
Sept. 5, 1707 Vervaardiging van een briefje per Inlands vaartuyg tot Bantam file 2531, folio 625
Sept. 6, 1707 Vertreck van het jagt de Susanna na de Westcust met een missive aan den commandeur en raad file 2531, folio 625
Sept. 6, 1707 Met de nevenstaande lading file 2531, folio 626-627
Sept. 6, 1707 De fluyt Overnes vertreckt na Persia met schrijvens aan den directeur en raad file 2531, folio 627-628
Sept. 6, 1707 Met de nevenstaande lading file 2531, folio 628
Sept. 6, 1707 Vervaardiging van een briefje aan den gouverneur en raad tot Malacca file 2531, folio 628
Sept. 6, 1707 Alsmede een dito na Tanjongpoura aan den lieutenant Jacob Palm file 2531, folio 628
Sept. 6, 1707 Aanleg van Bredenhof na Cheribon en Tagal file 2531, folio 629
Sept. 7, 1707 Paresse van ’t schip Sandenburg uyt het vaderland voor reekening van de camer Zeeland file 2531, folio 629
Sept. 7, 1707 Manschap en lading per dien bodem aangebragt file 2531, folio 630
Sept. 7, 1707 Verschijninge van de fluyt Schoonderloo uyt het patria voor reekening der camer Delft file 2531, folio 630-631
Sept. 7, 1707 Met de nevenstaande lading en manschap file 2531, folio 631-632
Sept. 7, 1707 Arrivement van ’t Huys te Hemert uyt ’t patria voor reekening van de camer Enkhuysen file 2531, folio 632-633
Sept. 7, 1707 Manschap en lading per dien bodem aangebrat file 2531, folio 633
Sept. 7, 1707 Ontfang van een briefje van d’overheden van het Ghijn uyt de Straat file 2531, folio 633-634
Sept. 7, 1707 De briefdragers van den Tommagon Sasra Nagara en desselfs soons weder na huys gedemitteerd file 2531, folio 634
Sept. 7, 1707 Met een briefje aan de bedientens tot Sourabaya en schrijvens aan hun meester file 2531, folio 634