Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 12, 1707 Aanwijsinge der scheepen uyt het vaderland aan de Caab verscheenen file 2531, folio 576-577
Aug. 12, 1707 Aangebragte manschap en lading per Cortsloot file 2531, folio 577
Aug. 12, 1707 Seker relaas concernerende ’t voorgevallene tusschen d’Engelsen en d’Inlanders tot Banjar file 2531, folio 577
Aug. 12, 1707 Werd hiernevens g’insereerd file 2531, folio 577-579
Aug. 12, 1707 Vertreck van ’t jagt de Peperthuyn na Palembang met den Jambysen resident Patras file 2531, folio 579
Aug. 12, 1707 Met de nevenstaande papieren file 2531, folio 579-580
Aug. 12, 1707 Lading van de Peperthuyn voor Palembang en Jamby file 2531, folio 580
Aug. 12, 1707 Depeche van een briefje na Tanjongpoura file 2531, folio 580
Aug. 11, 1707 Verschijninge van ’t Huys te Duynen uyt het vaderland voor reekening van de Camer Zeeland file 2531, folio 571
Aug. 11, 1707 Brieven, manschap en lading per dien bodem aangebragt file 2531, folio 571-573
Aug. 11, 1707 d’Afgesanten van den Jambysen Coning werden na huys gedimitteerd file 2531, folio 573
Aug. 11, 1707 Met een briefje aan hun meester file 2531, folio 573
Aug. 11, 1707 Teneur van ’tselve file 2531, folio 573-575
Aug. 11, 1707 Coessoema Dinata als hoofd van de Mattaramse coperslagers ‘aan de Tangerangse rivier’ verkooren file 2531, folio 575
Aug. 11, 1707 Werd de krits en piek van sijn overleden vader ter hand gesteld file 2531, folio 575
Aug. 10, 1707 Paresse van ’t schip Barnevelt uyt het patria voor reekening van de camer Amsterdam file 2531, folio 568
Aug. 10, 1707 Aanwijsinge wat papieren file 2531, folio 568-569
Aug. 10, 1707 Manschap en lading per dien bodem aangebragt file 2531, folio 569-570
Aug. 10, 1707 Ontfang van een briefje van Cheribon file 2531, folio 570
Aug. 10, 1707 Alsmede van de bedientens soo tot Sourabaya, Samarang, als van de heer Harman de Wilde uyt het groot leger file 2531, folio 570-571