Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 26, 1707 Insertie van ’tselve file 2531, folio 523-524
July 26, 1707 Ontfang van een Bantams briefje ten geleyde van een dito van het schip de Theeboom komende uyt het patria file 2531, folio 524
July 26, 1707 Depeche van een briefje aan den resident Cornelis Jongbloet en raad tot Cheribon file 2531, folio 524-525
July 26, 1707 Alsmede een dito aan de heer Harman de Wilde en den krijgsraad op Java’s Oostcust file 2531, folio 525
July 26, 1707 ’t Afgescheepte in de chialoup Bony voor Samarang file 2531, folio 525
July 26, 1707 Vervaardiging van een duplicaat briefje na Tagal file 2531, folio 525
July 26, 1707 De Bescherming vertrekt na de Straat Sunda tot het observeeren der aankomende scheepen file 2531, folio 525
July 26, 1707 Surcheance van een maand pagtpenningen aan den pagter der groentecramen verleend file 2531, folio 526
July 27, 1707 Retour van de patchiallang de Bescherming uyt de Straat Sunda met de aangebragte papieren per de fluyt de Theeboom uyt het patria file 2531, folio 526
July 27, 1707 Waar in deselve bestaan file 2531, folio 526
July 27, 1707 Depeche van een briefje per Inlands vaartuyg aan den gouverneur en raad tot Macassar file 2531, folio 526-527
July 29, 1707 Het voorstel van heeren schepenen nopende het ligten van ¼ maand huyshuur tot betalinge van het ledig maken der vuylnisbacken geapprobeerd file 2531, folio 527
July 30, 1707 Paresse van de fluyt de Theeboom uyt het vaderland voor reekening van de Camer Zeeland file 2531, folio 527-528
July 30, 1707 Manschap en lading per dien bodem aangebragt file 2531, folio 528-529
July 30, 1707 Arrivement van d’Engelse scheepen Bleinheim, Charleton en de chialoup Thomas van Banjar met de bedientens van dat comptoir file 2531, folio 529
July 30, 1707 Vertreck van het Portugees scheepje St. Pedro en Paulo na Goa file 2531, folio 529
July 30, 1707 Met den Portugees Laurenco de Sousa Camello file 2531, folio 529
July 31, 1707 Ontfang van twee briefjes van de heer Harman de Wilde en den krijgsraad van Samarang file 2531, folio 530
July 31, 1707 Alsmede een dito van den gesaghebber van der Ebb en raad aldaar. file 2531, folio 530
July 31, 1707 Teneur van ’tselve file 2531, folio 530-531