Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 15, 1707 Soomede een briefje aan sijn meester file 2530, folio 306
May 15, 1707 Hiernevens g’insereerd file 2530, folio 306-307
May 15, 1707 Vertreck van ’t galliot de Mercurius over Cheribon en Banjar naar Sourabaya met den Engelsen president van voornoemde plaatse en den ondercoopman Jan de Wolf file 2530, folio 307
May 15, 1707 En de nevenstaande papieren, soo voor de bedientens als gemelte De Wolf file 2530, folio 307-308
May 16, 1707 Aankomst van de patchiallang de Voorn over Sourabaya met den lieutenant Holijser en een briefje file 2530, folio 308
May 16, 1707 Depeche van Reynenburg over de Westcust na Bengale file 2530, folio 308
May 16, 1707 Met de nevenstaande papieren file 2530, folio 308-309
May 16, 1707 Waarvan de negen brieven aan de Inlandse grooten op Sumatra’s Westcust na den anderen staan ingelijfd file 2530, folio 309
May 16, 1707 Als eerstelijk die aan den Panglima en Pounglos tot Padang file 2530, folio 309-311
May 16, 1707 Ten tweede aan den Radja Paroempoan file 2530, folio 312
May 16, 1707 Ten derden aan den Panglima Narra ende de Ponglous tot Sillida file 2530, folio 312-313
May 16, 1707 Ten vierden die aan Datok Maharadzja file 2530, folio 314-315
May 16, 1707 Ten vijfden aan de regenten tot Baros file 2530, folio 315-316
May 16, 1707 Ten sesde aan den regenten tot Priaman file 2530, folio 316-318
May 16, 1707 Ten sevende die aan den Radja Poutry file 2530, folio 318-319
May 16, 1707 Ten agsten aan de thien Pounglos tot Cotta Tenga file 2530, folio 320
May 16, 1707 En eyndelijk aan Maharadja Basaar file 2530, folio 321-322
May 16, 1707 ’t Geladene in Reynenburg voor de Westcust en Bengale file 2530, folio 322
May 16, 1707 Depeche van de patchiallang de Coffyboom tot het observeeren der uyt de west komende scheepen na de Straat Sunda file 2530, folio 322-323
May 16, 1707 En een copia briefje na Cheribon file 2530, folio 323