Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 18, 1707 En eyndelijk dat door den Orang Caya Sjahbandhaar geschreven file 2530, folio 173
March 18, 1707 Schrijvens van den Politicquen Raad en van den Amboineesen capitain Zacharias Bintang tot Samarang ontfangen file 2530, folio 173
March 18, 1707 Den commandeur Govert Cnol en capitain Hendrik van der Horst met de Depattys Jaya Diningrat en Soura Dimangala in optogt na Cartasoera vertrocken file 2530, folio 174
March 19, 1707 Depeche van gemeen en apart schrijvens aan den commandeur Govert Cnol en raad tot Samarang file 2530, folio 174
March 22, 1707 Een briefje aan den resident Cornelis Jongbloed en raad tot Cheribon file 2530, folio 174
March 22, 1707 Nevens diverse ditos aan de Inlandse grooten aldaar voortgeschikt file 2530, folio 174-175
March 22, 1707 Insertie van ’t briefje aan de gesamentlijke princen file 2530, folio 175-176
March 22, 1707 Item van dat aan Aria Cheribon file 2530, folio 176
March 22, 1707 Soomede van dat aan Radja Cassoema file 2530, folio 176-177
March 23, 1707 Vertreck van ’t galliot de Bombardier na Bantam met een briefje aan den gesaghebber en raad file 2530, folio 177
March 23, 1707 Depeche van een briefje aan de bedientens tot Samarang per Johor’s vaartuyg file 2530, folio 177
March 24, 1707 ’t Engels scheepje Oly Freguat komt van Canton bij ’t eyland Edam ten anker file 2530, folio 178
March 24, 1707 Ontfang van een Engelse translaat missive ter secretarye file 2530, folio 178
March 24, 1707 Insertie van deselve file 2530, folio 178-181
March 24, 1707 Vertreck van de Goudsoeker na Maccassar met een briefje aan den gouverneur en raad file 2530, folio 181
March 24, 1707 Item twee brieven aan de Coningen van Bony en Bima file 2530, folio 181
March 24, 1707 Insertie van die aan den Coning van Bony file 2530, folio 181-183
March 24, 1707 Soomede aan den Coning van Bima geschreven file 2530, folio 183-184
March 25, 1707 Vervaardiging van een briefje aan den lieutenant Jacob Palm tot Tanjongpoura file 2530, folio 184
March 25, 1707 Item een dito aan den Tommagon Panata Jouda en de ombols tot Craoang file 2530, folio 185