Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 23, 1707 ’t Afgescheepte in gemelte bodem ’t Huys te Bijwegh file 2530, folio 119-120
Feb. 26, 1707 Vervaardiging van een briefje na Tanjongpoura file 2530, folio 120
Feb. 26, 1707 Vertreck van ’t galliot de Zeehaan over Samarang na Amboina met de Radja’s van Soya en Ameth file 2530, folio 120
Feb. 26, 1707 En twee briefjes aan de bedientens ter plaatse voormeld file 2530, folio 121
Feb. 28, 1707 Een briefje na Timor afgevaardigd file 2530, folio 121
Feb. 28, 1707 Vertreck van ’t schip de Leck na Tagal met schrijvens aan den resident aldaar file 2530, folio 121
Feb. 28, 1707 Soomede van ’t schip Drie Croonen na Cheribon file 2530, folio 121
Feb. 28, 1707 De boot de Sterre vertrekt na de Straat Sunda tot ’t observeeren der uyt de west van India komende scheepen file 2530, folio 122
Feb. 28, 1707 Aangekomene vaartuygen file 2530, folio 122-124
Feb. 28, 1707 Vertrockene vaartuygen file 2530, folio 124-125
Feb. 28, 1707 Overledene file 2530, folio 126
Feb. 28, 1707 Gedoopte file 2530, folio 126
Feb. 28, 1707 Getrouwde file 2530, folio 126
Feb. 28, 1707 g’Executeerdens file 2530, folio 127
March 1, 1707 Een briefje van den residenten van Palembang ontfangen file 2530, folio 129
March 1, 1707 Teneur van ’tselve file 2530, folio 129
March 1, 1707 Ontfang van een briefje per de Goudsoeker van Cheribon file 2530, folio 129
March 1, 1707 Goede verwagtinge omtrent de culture van cattoene garen en indigo file 2530, folio 129-130
March 1, 1707 Vertreck van Feydressan na Rembang over Samarang met schrijvens na eerstgenoemde plaatse file 2530, folio 130
March 2, 1707 Paresse van Oestgeest uyt ’t patria voor reekening van de camer Amsterdam file 2530, folio 130