Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 18, 1707 Insertie der missive door den Panglima en Ponglous van Padang file 2530, folio 37-39
Jan. 18, 1707 Item van dat door Radja Paroempoan geschreven file 2530, folio 39-41
Jan. 18, 1707 Ontfang van een briefje van Bantam nevens een dito van de overheden van ’t retourschip Ellemeet uyt de Straat file 2530, folio 41
Jan. 18, 1707 Verschijninge der briefdragers van Pangerang Depatty met een briefje van hun meester file 2530, folio 41
Jan. 18, 1707 Insertie van ’tselve file 2530, folio 41-42
Jan. 18, 1707 Remissen van pagtpenningen aan de nevenstaande pagters vergunt file 2530, folio 42
Jan. 19, 1707 Vertreck van de fluyt de Vegt na Ternaten met een missive aan den gouvereur Jacob Claasz. en raad file 2530, folio 42-43
Jan. 19, 1707 ’t Afgescheepte in dien bodem file 2530, folio 43
Jan. 19, 1707 Depeche van ’t galliot Zeehaan na Bantam met den g’eligeerd gesaghebber Guilliam Wijs file 2530, folio 44
Jan. 20, 1707 Berigt van den Equipagiemeester Jacob Broegh nopende het vastraken van opgemelte galliot de Zeehaan tegens ’t eyland Hoorn file 2530, folio 44
Jan. 20, 1707 Werwaarts tot afhaling der contanten ’t galliot St. Jan werd afgesonden file 2530, folio 44
Jan. 20, 1707 Den afgesant van den Coning van Bantam werd na huys gedimmitteerd met een briefje aan dien vorst file 2530, folio 45
Jan. 20, 1707 Insertie van ’tselve file 2530, folio 45-46
Jan. 20, 1707 Afvaardiging van een briefje aan de bedientens tot Bantam file 2530, folio 46
Jan. 21, 1707 Verschijning van de fluyt Dieren uyt Bengale met een brief van den directeur Willem de Roo en raad file 2530, folio 46-47
Jan. 21, 1707 Berigt nopende g’ordonneerde door den Mogol tot assopiatie der geschillen tusschen de Souratse coopluyden en de Compagnie file 2530, folio 47
Jan. 21, 1707 Aangebragte lading per Dieren file 2530, folio 47-48
Jan. 21, 1707 Aankomst van het galliot de Zeehaan van ’t eyland Hoorn file 2530, folio 48
Jan. 22, 1707 ’t Portugees scheepje Jesus Maria Joseph vertrekt na Timor file 2530, folio 49
Jan. 22, 1707 ’t Jagt Meydregt vertrekt na Samarang met een dupplicaat en apart briefje aan den commandeur Govert Cnoll en raad file 2530, folio 49