Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 19, 1706 De fluyt Schellenberg tot een retourschip voor de tweede besending na ’t patria aengelegt file 2529, folio 580
Nov. 20, 1706 Depeche der chialoup de Malaxe Cruysser met een duplicaet briefje na Malacca file 2529, folio 580
Nov. 21, 1706 Retour van de fluyt de Berkel van Palembang file 2529, folio 580
Nov. 21, 1706 Met een briefje van de residenten aldaer file 2529, folio 580
Nov. 21, 1706 Lasten en winsten van dat comptoir file 2529, folio 581
Nov. 21, 1706 Arrivement van de fluyt Molenwerff met een duplicaet briefje van Cormandel file 2529, folio 581
Nov. 21, 1706 Teneur van ’tselve file 2529, folio 581
Nov. 21, 1706 ’t Geladene in voormelte bodem file 2529, folio 582
Nov. 21, 1706 ’t Galjoot de Bombardier werd na Cheribon gedepecheert file 2529, folio 582
Nov. 21, 1706 Met de nevenstaande ladinge file 2529, folio 582
Nov. 22, 1706 Arrivement van de fluyt Driebergen met de nevenstaande brieven van Cormandel file 2529, folio 582
Nov. 22, 1706 Aengebragte ladinge per dien bodem file 2529, folio 583-584
Nov. 23, 1706 De ondercoopman Abraham Biscop en Frans Ebbinghuysen als fiscael en secretaris der retourvloot aengesteld file 2529, folio 584
Nov. 24, 1706 De algemene bedendag voor de vertrekkende retourvloot werd gecelebreert file 2529, folio 585
Nov. 25, 1706 Seker biljet concernerende ’t vervoeren van eenige specerije plantjes werd gepubliceert file 2529, folio 585
Nov. 25, 1706 En dies inhoud hiernevens gestelt file 2529, folio 585-586
Nov. 25, 1706 Afscheydmael voor den commandeur Meyndert de Boer, schippers en de verdere vrunden die naer ’t patria gaen file 2529, folio 586
Nov. 25, 1706 Den ondercoopman Gobius en borger Hendrik Cras vertrecken na Bantam met een briefje aen den commandeur en raed aldaer file 2529, folio 587
Nov. 26, 1706 Het biljet wegens het voeren van eenige specerije plantjes werd op de retourschepen g’affigeert file 2529, folio 587
Nov. 27, 1706 Schoondijk comt van Sourabaya over Japara alhier te reverteeren met schrijvens van de bedientens aldaer file 2529, folio 587