Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 24, 1708 Item een dito aan hun meester file 2532, folio 454
July 24, 1708 Teneur van ’t laatste file 2532, folio 454-455
July 23, 1708 Verschijninge van de fluyt Bredenhof van Sourabaya over Samarang met schrijvens file 2532, folio 447
July 23, 1708 Houtwerken met dien bodem aangebragt file 2532, folio 448
July 23, 1708 Arrivement van de fluyt de Vegt van Ternaten over Bima met schrijvens van die beyde plaatsen file 2532, folio 448
July 23, 1708 Item van Maleytse missive van den Coning van Bima file 2532, folio 448
July 23, 1708 Lasten en winsten van ’t Ternaatse gouvernement file 2532, folio 449
July 23, 1708 Insertie der missive door den Bima’s Coning geschreven file 2532, folio 449-452
July 23, 1708 ’t Aangebragte per de Vegt zoo van Ternaten als Bima file 2532, folio 453
July 23, 1708 De Portugees chialoup Jesus Maria Joseph vertrekt na Siam file 2532, folio 453
July 22, 1708 Een briefje van Cheribon file 2532, folio 445
July 22, 1708 En een dito van Samarang ontfangen file 2532, folio 445
July 22, 1708 Verschijninge der afgesanten van Bantams Coning met een apart briefje van den gesaghebber file 2532, folio 445
July 22, 1708 Item een Maleytse missive van den Sulthan file 2532, folio 446
July 22, 1708 Teneur van deselve file 2532, folio 446-447
July 22, 1708 Aanleg van Vosmaar na Java’s Oostcust file 2532, folio 447
July 21, 1708 Ontfangst van gemeen en apart schrijvens van de commissaris Govert Cnol en krijgsraad van Sourabaya file 2532, folio 444
July 21, 1708 Aankomst van Pangeran Depatty Anom tot in de landen van Djipan, etc. file 2532, folio 445
July 20, 1708 Arrivement van ’t jagt de Geelvink van Sourabaya over Samarang met schrijvens en houtwerken file 2532, folio 441
July 20, 1708 Ontfangst van een aparte missive van den commissaris Govert Cnol file 2532, folio 441