Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 4, 1706 Met de nevenstaande brieven file 2529, folio 544
Nov. 4, 1706 En de hier bezijden gespecificeerde ladinge file 2529, folio 544
Nov. 4, 1706 ’t Galjoot de Mercurius vertrekt na Johor met den ondercoopman Jan de Wolf file 2529, folio 545
Nov. 4, 1706 Nevens ses brieven aen den Coning en hoffgroten aldaer file 2529, folio 545
Nov. 4, 1706 Insertie van ’t briefje aen den Coning van Johor file 2529, folio 545-547
Nov. 4, 1706 Soomede van dat aen den Dato Bandhara file 2529, folio 547-548
Nov. 4, 1706 Item aen den Dato Indra Boungsou file 2529, folio 548-549
Nov. 4, 1706 Insgelijx van dat aen den Orangcaya Laxamana file 2529, folio 549-550
Nov. 4, 1706 Ditto van dat aen den Dato Tommagon file 2529, folio 550-551
Nov. 4, 1706 Eyndelijk van dat aen den Orang Kaya ‘die ’t gesag voert over de Sabandharije’ geschreven file 2529, folio 551-552
Nov. 4, 1706 Arrivement van ’t Engels schip Charleton uyt Engeland file 2529, folio 552
Nov. 5, 1706 De afgesondene van Adepatty Soera Dimangala comen alhier van Samarang te reverteren file 2529, folio 552
Nov. 5, 1706 Insertie van ’t medegebragte briefje van hun meester aen Haer Edelens geschreven file 2529, folio 552-554
Nov. 5, 1706 Item van dat aen de heer Abraham van Riebeek geschreven file 2529, folio 554
Nov. 6, 1706 De afgesondene van Adepatty werden weder naer huys gedimmitteert met een briefje aen den commandeur Govert Cnol en een ditto aen hun meester file 2529, folio 555
Nov. 6, 1706 Insertie van ’t laeste file 2529, folio 555-556
Nov. 6, 1706 De briefdragers van Radeen Aria Adicara comen van Pamacassan te arriveren met een briefje van hun meester file 2529, folio 556
Nov. 6, 1706 Insertie van ’tselve file 2529, folio 556
Nov. 7, 1706 Ontfang van een briefje van den Cheribonse resident Cornelis Jongbloed file 2529, folio 557
Nov. 8, 1706 Soomede een ditto van den commandeur en raed tot Bantam file 2529, folio 557