Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 21, 1708 Celebratie van een dank en bedendag voor de behaalde zegeningen op Java’s Oostcust en ’t behoude varen der retourscheepen file 2532, folio 707
Nov. 21, 1708 ’t Schip Vosmaar en ’t galjoot de Bombardier van Sourabaya met schrijvens file 2532, folio 707
Nov. 20, 1708 De briefdragers van Aria Adicara van Pamakassan met een briefje van hun meester file 2532, folio 706
Nov. 20, 1708 Insertie van ’tselve file 2532, folio 706-707
Nov. 19, 1708 Schrijvens van den commissaris Govert Cnol en raad en de bedientens tot Samarang file 2532, folio 705-706
Nov. 19, 1708 Teneur van ’tselve file 2532, folio 706
Nov. 19, 1708 De Indigoboom na Bantam met een briefje file 2532, folio 706
Nov. 19, 1708 ’t Huys te Bijweg na Palembang in plaats van de Vegt aangelegt file 2532, folio 706
Nov. 18, 1708 De Belois van Tagal met rijs, peper, en een briefje file 2532, folio 705
Nov. 18, 1708 Een briefje van den sergeant Abraham Claasz. tot Tjassem file 2532, folio 705
Nov. 17, 1708 Niey Cita na Bantam met een briefje aan den gesaghebber en raat file 2532, folio 705
Nov. 16, 1708 Verjaardag van de heere gouverneur generaal Joan van Hoorn file 2532, folio 704
Nov. 16, 1708 De Zeehaan van Amboina met schrijvens file 2532, folio 704
Nov. 16, 1708 Depeche van gemeen en apart schrijvens aan den commissaris Govert Cnol en raad file 2532, folio 704-705
Nov. 15, 1708 Ontfangst van een Malaxe briefje file 2532, folio 702
Nov. 15, 1708 Lasten en winsten van dat gouvernement file 2532, folio 702
Nov. 15, 1708 Briefje van de vendrig Adriaan Brouwer tot Bima file 2532, folio 702-703
Nov. 15, 1708 Item van den gesaghebber en raad tot Bantam file 2532, folio 703
Nov. 15, 1708 Gemeen en apart schrijvens van den commissaris Govert Cnol en raad file 2532, folio 703
Nov. 15, 1708 Alsmede twee brieven der bedientens tot Sourabaya en Samarang file 2532, folio 703