Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 15, 1706 Teneur van ’tselve file 2528, folio 283-284
June 15, 1706 De Prins Eugenius en den Coning Carel de 3e na Persia aengelegt file 2528, folio 284
June 15, 1706 Schipper Willem Beyt constabel mayor aan te stellen file 2528, folio 284
June 15, 1706 Item den vaendrager Christiaan Lodewijk Holijser tot luytenant file 2528, folio 284
June 15, 1706 En den vaendrager Christoffel Walling tot opperhooft van Tagal aengestelt file 2528, folio 284
June 16, 1706 Per de chialoup de Brack een briefje van Samarang file 2528, folio 284
June 16, 1706 Teneur van ’tselve file 2528, folio 285
June 16, 1706 De papieren per de Herstelde Leeuw van ’t patria aengebragt uyt de Straet Zunda per de bood de Sterre ontfangen file 2528, folio 285
June 16, 1706 Wat brieven daeronder bevonden sijn file 2528, folio 285
June 16, 1706 De retourvloot onder den commandeur Jan de With in ’t laetst van ’t voorleden jaer van hier vertrocken was in february passado aen de Caab verschenen file 2528, folio 285
June 16, 1706 Soomede de drie Ceylonse retourschepen een maand daeraan file 2528, folio 285
June 16, 1706 De retourvloot in ’t laests van 1704 van hier en Ceylon vertrocken, was behouden in ’t vaderland g’arriveert file 2528, folio 286
June 16, 1706 En de 5 naschepen in ’t voor jaer daer aen gedepecheert tot voor het land g’advanceert file 2528, folio 286
June 16, 1706 De Hr. Dirk Comans werd om redenen door d’heeren in ’t patria van den dienst der E. Compagnie ontslagen file 2528, folio 286
June 16, 1706 ’t Armeens scheepje St. Laurens vertrekt na Aetchin file 2528, folio 286
June 16, 1706 De fluyten Abbekerk en Lockhorst met een geleyde briefje gedepecheert file 2528, folio 286
June 16, 1706 Lading van Abbekerk file 2528, folio 286-287
June 16, 1706 Soomede van Lockhorst file 2528, folio 287-288
June 17, 1706 De Herstelde Leeuw arriveert te deser rheede voor reekening van de Camer Zeeland file 2528, folio 288-289
June 17, 1706 Manschap en lading van dien bodem file 2528, folio 289