Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 1, 1706 De generale en particuliere brieven voor d’heeren bewindhebberen in ’t vaderland worden aan boord van ’t galjoot de Hazenoot gebragt file 2528, folio
April 1, 1706 Insertie van de recepisse der losse papieren den gesaghebber inhandigd file 2528, folio
April 1, 1706 Vertrek van ’t galjoot de Hazenoot na ’t patria file 2528, folio
April 1, 1706 Bemanning en lading van dat kieltje file 2528, folio
April 3, 1706 Een briefje van Siam file 2528, folio
April 3, 1706 Item een van den gesagheber en raad tot Cheribon file 2528, folio
April 3, 1706 En twee van den vaendrager Egbert Jansz. tot Pamotan ontfangen file 2528, folio
April 3, 1706 Pangeran Aria Cheribon is tot Cheribon g’arriveert file 2528, folio
April 3, 1706 Porwata was omtrent de landen van Banjoemaas weder opgedaegt en had aldaer diversse negorijen uytgeplunderd file 2528, folio
April 3, 1706 Ontfang van een briefje van Malacca file 2528, folio
April 4, 1706 Item een ditto van Bantam file 2528, folio
April 4, 1706 Een briefje naar Samarang afgevaardigt file 2528, folio
April 4, 1706 Soomede een ditto van Palembang per de Bassoura Marchand file 2528, folio
April 5, 1706 Een briefje van Tagal ontfangen file 2528, folio
April 5, 1706 Het rijsgewas stond daerom her na de tijd seer schoon file 2528, folio
April 6, 1706 Het Portugeese chialoup Rosairo comt van Malaccca te deser rheede file 2528, folio
April 6, 1706 Capitain De Roode verstaen op Tagal tot het in handen krijgen van Porwata met eenige manschap is verschenen file 2528, folio
April 6, 1706 Ofte ten minste hem te beletten dat geen schade aan ’t rijsgewas comt toe te brengen file 2528, folio
April 8, 1706 Twee brieven van Samarang en Sourabaya ontfangen file 2528, folio
April 8, 1706 Corte inhout van ’tselve file 2528, folio