Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 28, 1706 Vervattende een verhael van ’t conflict tussen 3 Compagnies bodems en ’t France schip de Goude Phenix voorgevallen file 2528, folio 80
Feb. 28, 1706 Aenwijsinge hoe hetselve sig toegedragen heeft file 2528, folio 80-81
March 3, 1706 ’t Galjoot de Hazenoot arriveert met een briefje van Bantam te deser rheede file 2528, folio 97
March 3, 1706 Den Kiey Aria Soeta Widsjastra stond van daer binnencorte tot het uytsoeken van eenige gobars Matarams voor Sijn Mayesteyt herwaarts te comen file 2528, folio 97
March 4, 1706 Seker relaes door den borger Glaude Willier wegens de nieuwe bewegingen en beroertens op de Westcust tussen de volkeren van Padang en Priaman ter secretarye ontfangen file 2528, folio 97
March 4, 1706 ’Twelk hiernevens staet g’insereert file 2528, folio 98
March 4, 1706 Den Tagalsen resident Anthony Hohenschilt verstaen van daer herwaards te laten comen file 2528, folio 98
March 4, 1706 En goedgevonden Schoondijk en Meydregt na Java’s Oostcust en ter Boede na Bantam aen te leggen file 2528, folio 98
March 5, 1706 Brandenhoff na Cheribon met den luytenant Jan Caspar Lippius gedepecheert file 2528, folio 98
March 5, 1706 Met een briefje aen den gesaghebber Joan Coin en raed file 2528, folio 99
March 5, 1706 Kiey Aria Soeta Widsjastra comt van Bantam te deser rheede file 2528, folio 99
March 5, 1706 Een galjoot of ’t jagtje verstaen in de aanstaande maand na Cormandel voort te laten gaen file 2528, folio 99
March 5, 1706 Om soodanige motiven als hiernevens staen aengewesen file 2528, folio 99
March 8, 1706 Inhalinge van de brieven door den Coning van Palembang aen dese regeringe in ’t gemeen en aen dese regeringe in ’t particulier geschreven file 2528, folio 99-100
March 8, 1706 Insertie van d’ eerste file 2528, folio 100-101
March 8, 1706 Item van d’andere file 2528, folio 101
March 8, 1706 Paresse van ’t galjoor St. Jan met een briefje van de residenten van Tagal file 2528, folio 101
March 8, 1706 De fluyt Abbekerk met een briefje na Cheribon gedepecheert file 2528, folio 101
March 9, 1706 Een Maleydse briefje door den Pangeran Sackia Tadjoedin tot Bantam aen Sijn Edelheyt geschreven file 2528, folio 101-102
March 9, 1706 Werd hiernevens g’insereert file 2528, folio 102