Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 23, 1706 ’t Schip Brandenburg was aldaer uyt ’t patria den 24 december passado g’arriveert file 2528, folio 74
Feb. 23, 1706 De Leck na Cheribon met een briefje gedepecheert file 2528, folio 74
Feb. 23, 1706 Soomede ’t galjoot de Hazenoot na Bantam file 2528, folio 74-75
Feb. 23, 1706 De boot de Ster vertrekt na de Straet Sunda file 2528, folio 75
Feb. 23, 1706 ’t Jagtje de Bije verstaen af te leggen file 2528, folio 75
Feb. 23, 1706 Den opneem onder ultimo deser goedgevonden wederom te laten geschieden file 2528, folio 75
Feb. 23, 1706 En eyndelijk het doodvonnis tegens Salamo van Mandaer bij heeren schepenen geveld g’approbeert file 2528, folio 75
Feb. 24, 1706 Per Inlands vaertuygh een briefje van Bantam ten geleyde van een advys ditto van de overheden van de fluyt Belvlied comende uyt het vaderland file 2528, folio 75
Feb. 24, 1706 ’t Jagt Meydregt arriveert uyt Persia over Mallabaar en Ceylon te deser rheede file 2528, folio 76
Feb. 24, 1706 En daermede den vermaerden reysiger en schilder Cornelis de Bruyn file 2528, folio 76
Feb. 24, 1706 Lading van dat bodemken file 2528, folio 76
Feb. 24, 1706 Arrivement van ’t Huys ter Boede en Overrijp van Ceylon file 2528, folio 76
Feb. 24, 1706 Lading van eerstgemelte bodem file 2528, folio 76-77
Feb. 24, 1706 Item van de fluyt Overrijp file 2528, folio 77
Feb. 24, 1706 Paresse van de fluyt Belvlied comende uyt ’t patria voor reekening van de Camer Enkhuysen file 2528, folio 77
Feb. 24, 1706 Manschap en lading van dien bodem file 2528, folio 77-78
Feb. 24, 1706 De chialoup Europa retourneert van Bantam met een briefje van den commandeur en raed aldaer file 2528, folio 78
Feb. 24, 1706 Meldende dat de retourfluyt Nieuburg den 21e deser aldaer was g’arriveert file 2528, folio 78
Feb. 24, 1706 Een briefje na Tanjongpoura gedepecheert file 2528, folio 79
Feb. 24, 1706 Inhout van hetselve file 2528, folio 79