Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 28, 1706 Midsgaders over dat subject een nader briefje aen de Camer Delft geschreeven file 2528, folio 33
Jan. 28, 1706 ’t Buisje de Buys tot een waterscheepje na de Straet file 2528, folio 33
Jan. 28, 1706 Besoigne over seker voorval tusschen d’Engelse van ’t schip Douvres en ’t volk van de galjoten St. Jan en de Hazenoot in de voorledene nagt gepasseert file 2528, folio 33-34
Jan. 28, 1706 Een briefje van Tanjongpoura ontfangen file 2528, folio 34
Jan. 28, 1706 Inhoudende een rapport wegens Porwata file 2528, folio 34
Jan. 28, 1706 Depeche van ’t schip d’Eenhoorn na Ternaten om den verlosten gouverneur Pieter Roselaer herwaarts aen te brengen file 2528, folio 34-35
Jan. 28, 1706 Bedragende de lading van voormelte bodem f. 102901:19:8-- file 2528, folio 35
Jan. 28, 1706 Daermede afgevaardigt een missive aen den gouverneur en raed aldaar file 2528, folio 35
Jan. 28, 1706 Item drie brieven aen de Moluxe Coningen van Ternaten, Tidoor en Batchian file 2528, folio 35
Jan. 28, 1706 Insertie van de eerste file 2528, folio 35-37
Jan. 28, 1706 Item van de tweede file 2528, folio 37-38
Jan. 28, 1706 Soomede van de laeste file 2528, folio 38-39
Jan. 29, 1706 De boot de Sterre van Tagal over Cheribon file 2528, folio 39
Jan. 29, 1706 Met de nevenstaande brieven file 2528, folio 39
Jan. 29, 1706 Tot Tagal maekt men staet tegens ultimo maert 70 coyangs rijs te sullen in voorraed hebben file 2528, folio 39
Jan. 29, 1706 En tot Cheribon had men 3 mensenrovers g’attrapeert file 2528, folio 39
Jan. 29, 1706 Den vaendrager Theunis Helderman arriveert van Cheribon met schrijvens van daer file 2528, folio 40
Jan. 29, 1706 Depeche van ’t Moors schip de Feyslahy over Samarang na Amboina file 2528, folio 40
Jan. 29, 1706 Met de nevenstaande lading file 2528, folio 40
Jan. 29, 1706 En de brieven van de bedientens van beyde die plaatsen file 2528, folio 40-41