Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 14, 1705 Insertie van de missive door dese regeringe aan den Sulthan van Bantam geschreeven file 2527, folio 1075-1076
Dec. 14, 1705 Soomede van seker translaat versoekschrift door gemelte Pangeran Tadjoedin overgegeven nopende den peper met het antwoord in margine file 2527, folio 1076-1077
Dec. 15, 1705 Den provisioneel gesaghebber in Banda Jacob Claasz. tot gouverneur van Ternaten file 2527, folio 1077
Dec. 15, 1705 Mitsgaders den oppercoopman Theodorus de Hase tot gouverneur van Banda file 2527, folio 1077
Dec. 15, 1705 Item den capitain Didlof Blad tot opperhooft van Timor aangestelt file 2527, folio 1078
Dec. 16, 1705 ’t Engels schip Joanna freguat vertrekt na Banjar file 2527, folio 1078
Dec. 16, 1705 Een brievje aan den commandeur Cnol en raad tot Samarang gedepecheert file 2527, folio 1078
Dec. 17, 1705 Paresse van ’t schip Dieren uyt Bengaale met gemeen en secrete schrijvens file 2527, folio 1078-1079
Dec. 17, 1705 Het France schip de Goude Phenix wierd aldaar door het schip Popkensburg en ’t jagtje Bekensteyn g’observeert file 2527, folio 1079
Dec. 17, 1705 Omme hetselve wanneer tot Cazareyn zal gekomen zijn aan te tasten file 2527, folio 1079
Dec. 17, 1705 En eyndelijk liepen de gerugten aldaar dat de Francen wel wederom met een esquader scheepen om de west van India stonden te verschijnen file 2527, folio 1079
Dec. 17, 1705 Lading van het schip Dieren file 2527, folio 1080
Dec. 18, 1705 De boot de Sterre uyt de Straat Zunda met de papieren van de scheepen Vrijburg, de Lek en Beyeren, ’t eerste uyt ’t vaderland en ’t andere van Cormandel en Ceylon aldaar g’arriveert file 2527, folio 1080-1081
Dec. 18, 1705 Welke brieven hiernevens werden gespecificeert file 2527, folio 1081-1082
Dec. 18, 1705 Tot Ceylon waren twee Candise brievdragers met schrijvens van hun meester aangekomen file 2527, folio 1082
Dec. 18, 1705 Die haare dankbaarheit betuygden voor het openstellen der gelimiteerde havenen en ’s Compagnies bereytwilligheyt tot het leenen van een schip aan dien vorst tot het afgehaalen van een princesse van de overcust file 2527, folio 1082-1083
Dec. 18, 1705 Wat scheepen op het vertrek van Vrijburg aan de Caap zijn blijven leggen file 2527, folio 1083
Dec. 18, 1705 Item welke nog manqueerde aan dien uythoek file 2527, folio 1083
Dec. 18, 1705 ’t Schip Berkenroode om de noord door 2 stux Malose capers genomen file 2527, folio 1083
Dec. 18, 1705 ’t Fluytje de Schulp retourneert van de retourvloot met een brievje van den commandeur file 2527, folio 1083