Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 1, 1705 Die hiernevens alle werden gespecificeert file 2527, folio 870
Oct. 1, 1705 De bekenden paap Porwata had men tot nog toe niet konnen opspeuren file 2527, folio 870
Oct. 1, 1705 Den capitain luytenant De Roode was door ’t Banjoemaase en voort in de districten van Roma en Baggeleen opgemarcheert file 2527, folio 870
Oct. 1, 1705 Alwaar volkeren haar tot de regeringe van den Sousouhounang Pakoebowana seer genegen hadde getoont file 2527, folio 871
Oct. 1, 1705 In de negorije Wirasaba was door opgemelte capitain luytenant een nieuw paggertje tot lijfberging opgeregt tot nader ordre file 2527, folio 871
Oct. 1, 1705 Van den commandeur tot Bantam en raad een brievje ten geleyde van een ditto van de overheden van de fluyt Diemen komende uyt ’t patria hier aangebragt file 2527, folio 871
Oct. 1, 1705 Duplicaat gemeen en apart schrijvens van Ternaten ontfangen file 2527, folio 871-872
Oct. 1, 1705 Afscheydmaal van de heer Willem de Roo g’eligeert directeur van Bengaalen file 2527, folio 872
Oct. 1, 1705 De fluyt ter Ham vertrekt na Bantam met 6000 stux Spaanse realen en schrijvens aan den commandeur en raad aldaar file 2527, folio 872
Oct. 2, 1705 De brieven op gisteren van Ternaten ontfangen werden alsnu origineel aangebragt file 2527, folio 873
Oct. 2, 1705 Mitsgaders nog een andere ditto van den gouverrneur en raad aldaar file 2527, folio 873
Oct. 2, 1705 Meldende de laaste dat aldaar ten plaatse tijdinge was aangebragt van ’t jagtje de Geelvink en de chialoup de Craanvogel gedestineert na Nova Guinea file 2527, folio 873
Oct. 2, 1705 Dog die reets enelijcke dooden en veel zieken binnen haar boort hadden file 2527, folio 873
Oct. 2, 1705 De fluyt Diemen komt uyt het vaderland voor reeckeninge van de Camer Zeeland file 2527, folio 874
Oct. 2, 1705 Met de nevenstaande manschap file 2527, folio 874
Oct. 2, 1705 En een lading ten monture van f. ... file 2527, folio 875
Oct. 2, 1705 De afgesant van den Balysen coning werd na huys gedimitteert met schrijvens aan zijn meester file 2527, folio 875
Oct. 2, 1705 ’Twelk hiernevens staat g’insereert file 2527, folio 875-876
Oct. 3, 1705 Ontfang van een brievje van de residenten tot Palembangh file 2527, folio 876
Oct. 3, 1705 Meldende dat den capitain van ’t verongelucke scheepje d’Arabella voor de derde maal den Sousang was afgezeylt met een chialoup om eenig volk des mogelijck van hem te redden file 2527, folio 877