Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 17, 1705 Item een briefje aan den Pangerang sijn meester door dese regeringe geschreeven file 2527, folio 823
Sept. 17, 1705 Insertie van hetselve file 2527, folio 823-824
Sept. 17, 1705 Per een Inlands vaartuygh een brievje aan Andries Jansz. van der Schelde en Cornelis Jongbloet tot Samarang gesonden file 2527, folio 824
Sept. 17, 1705 Item eenige behoeften voor het leger file 2527, folio 824
Sept. 18, 1705 Nederland retourneert over Tagal van Samarang alhier met de nevenstaande ladinge file 2527, folio 824-825
Sept. 18, 1705 Item schrijvens van Tagal van den heer De Wilde en raad uyt Samarangh file 2527, folio 825
Sept. 18, 1705 Uyt de Straat ontfangen een advys briefje van d’overheeden van het schip Westhoven uyt het patria comende file 2527, folio 825
Sept. 18, 1705 Item een ditto van den independent fiscaal Robbert Weyr daarmede overcomende file 2527, folio 825-826
Sept. 18, 1705 Insertie van het translaat van een Portugeese briev door Cuelho Guerreiro gewezen gouverneur tot Lissao file 2527, folio 826
Sept. 18, 1705 Gelijk ook van een nadere door denselven aan alsvooren gecoucheert file 2527, folio 826-827
Sept. 18, 1705 Naya Gatty na Edam te senden file 2527, folio 827
Sept. 18, 1705 ’t Jagtje de Cauw is voor 445 rds vercogt file 2527, folio 827
Sept. 19, 1705 Per Inlands vaartuyg een brievje van den commandeur Bitter van Rheede en raad tot Bantam file 2527, folio 828
Sept. 19, 1705 ’t Engels schip Panther arriveert uyt Europa te deser rheede file 2527, folio 828
Sept. 19, 1705 Insertie van een translaat Maleyts geschrift door den afgesant van den Magindanause Coning aan Zijn Edelheyt overgelevert file 2527, folio 829-830
Sept. 19, 1705 Het lijk van de heere raad ordinairis Laurens Pijl werd met de gewoone pompe ter aarde bestelt file 2527, folio 830-835
Sept. 20, 1705 Arrivement van Westhoven uyt het vaderland met den independent fiscaal van de Cust Cormandel Robbert Weir voor de Camer Zeeland file 2527, folio 835
Sept. 20, 1705 Kort relaas van deselvs voyagie file 2527, folio 835-836
Sept. 20, 1705 Manschap daarmede aangebragt file 2527, folio 836
Sept. 20, 1705 En papieren file 2527, folio 836