Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 12, 1705 Van Bantam een briefken van den commandeur en raad per Inlands vaartuygh file 2527, folio 803
Sept. 12, 1705 Den Pangerang Joudaningrat retourneert seer schielijk uyt de Prianger landen file 2527, folio 803-804
Sept. 12, 1705 Per expresse een brievje van Sumanap van den capitain Andries Jansz. van der Schelde en Sr. Jongbloet file 2527, folio 804
Sept. 12, 1705 Verselt zijnde van een briefken van den heere Harman de Wilde en raad uyt het leger bij Salatiga aan dese regeringe geschreeven file 2527, folio 804-805
Sept. 12, 1705 Vanwaar het leger van den vijand sterk 40000 mannen verjaagt was geworden file 2527, folio 805
Sept. 12, 1705 Over welcke victorie op morgen God den Heere in alle de kercken publique sal werden bedankt file 2527, folio 805
Sept. 12, 1705 De Gent en Oostersteyn vertrekken van hier gecombineert naar Goa file 2527, folio 805
Sept. 12, 1705 Om van daar den eerste na Persia en d’andere na Mocha te verzeylen file 2527, folio 805
Sept. 12, 1705 Medenemende een brievje aan den Heer directeur Magnus Wichelman en raad in Gamron file 2527, folio 806
Sept. 12, 1705 Item een instructie deser regeringe voor den ondercoopman Jan Josua Ketelaar als ’t hooft der Mochase negotie met die van zijnen rade file 2527, folio 806
Sept. 12, 1705 Ladinge van de Gent file 2527, folio 806-807
Sept. 12, 1705 Item van Oostersteyn file 2527, folio 807
Sept. 13, 1705 Per de boot het Vuur een briefje van den Edele Joan Coin en raad tot Sirrebon file 2527, folio 809
Sept. 13, 1705 Per een constabels maat van Tanjongpoura een brievje van den luytenant Jacob Palm file 2527, folio 809
Sept. 13, 1705 Korten inhout van dien file 2527, folio 809
Sept. 13, 1705 Per Inlands vaartuygh schrijvens deser regeringe na Tagal, Samarangh, aan de heer Harman de Wilde in optogt zijnde gedepecheert file 2527, folio 809-810
Sept. 14, 1705 Uyt Mangindanao arriveert alhier per eygen vaartuygh den afgesant van den Coningh over dat land file 2527, folio 810
Sept. 14, 1705 Die bij Sijn Edelheyt ter audiëntie geintroduceert sijnde een brieve van sijn meester overlevert file 2527, folio 811
Sept. 14, 1705 Sijnde d’eene aan den heer afgegane generaal, d’andere aan den fetor en de derde aan den fiscaal tot Batavia gerigt dog alle van één inhout file 2527, folio 811
Sept. 14, 1705 Weshalven het translaat van de eerste hiernevens maar word g’insereert file 2527, folio 811-812