Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 31, 1705 Getrouwde file 2527, folio 772
Aug. 31, 1705 g’Executeerde file 2527, folio 772-775
Sept. 1, 1705 Brievje van Samarangh van den capitain Andries Jansz. van der Schelde en administrateur Cornelis Jongbloet ontfangen file 2527, folio 776
Sept. 1, 1705 De heer Harman de Wilde was met het leger afgetrocken en tot Ongaran gearriveert file 2527, folio 776
Sept. 1, 1705 Brievje van dese regeringe per Chinees vaartuygh na Timor afgeschikt file 2527, folio 776-777
Sept. 1, 1705 d’E. Mr. Theodorus Zas na het vaderland verlost file 2527, folio 777
Sept. 1, 1705 Aanstellinge van Jacob Heyrmans tot sabandaar deser steede file 2527, folio 777
Sept. 1, 1705 Item van twee wijckmeesters file 2527, folio 777
Sept. 2, 1705 Advys brievken van Schoonderloo komende uyt het vaderland file 2527, folio 777-778
Sept. 2, 1705 Een briefje van de officieren tot Tagal ontfangen file 2527, folio 778
Sept. 2, 1705 De Pool en Nederland waren aldaar aangekomen file 2527, folio 778
Sept. 3, 1705 Arrivement van de fluyt Schoonderloo uyt het patria voor reeckeninge der Camer Amsterdam file 2527, folio 778
Sept. 3, 1705 Kort recit van desselvs voyagie file 2527, folio 779
Sept. 3, 1705 En manschap, en file 2527, folio 779
Sept. 3, 1705 Ladinge van dien bodem alhier aangebragt file 2527, folio 780
Sept. 3, 1705 Brievje naar Tanjongpoura aan den luytennant Jacob Palm afgevaardigt file 2527, folio 780
Sept. 3, 1705 Voorstellinge van Jacob Heyrmans als sabandhaar deser stede file 2527, folio 780
Sept. 4, 1705 De boot de Sterre komt uyt de Straat met de vaderlandse papieren van d’Unie file 2527, folio 781
Sept. 4, 1705 Aanwijsing waarinne deselve bestaan file 2527, folio 781
Sept. 4, 1705 De Crabbe notificeert het arrivement van diversse Compagnies scheepen uyt het patria aan dien uythoek file 2527, folio 781