Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 22, 1705 Den algemeen optogt stont op den 23e augusto te geschieden file 2527, folio 741
Aug. 22, 1705 Naar Samarangh werd per het schip Schoondijk aan de heer De Wilde en raad schrijvens deser regeringe gedepecheert file 2527, folio 741
Aug. 22, 1705 Het galjoot de Hazenoot vertrekt mede dog ledig derwaarts file 2527, folio 741
Aug. 22, 1705 Ladinge van Schoondijk file 2527, folio 741-741
Aug. 22, 1705 De Berkel vertrekt naar Siam met schrijvens aan ’s Compagnies bedientens aldaar file 2527, folio 742
Aug. 22, 1705 En een lading van f. 4996:--:-- file 2527, folio 742
Aug. 22, 1705 De retourscheepen Carthago en het Geyn verzeylen naar Ceylon met dubbelt schrijvens aan den heer gouverneur en raad van dat eyland file 2527, folio 742-743
Aug. 22, 1705 Ladinge van Carthago file 2527, folio 743
Aug. 22, 1705 Item van het Geyn file 2527, folio 743
Aug. 23, 1705 De Vegt retourneert van Cheribon met de nevenstaande ladinge file 2527, folio 743-744
Aug. 23, 1705 En schrijvens van den E. Joan Coin en raad aan dese regeringe file 2527, folio 744
Aug. 23, 1705 De landstreek Bantarjaty, twistappel tusschen de Pangerangs Area Chirbon en Ranga Gompol, soude gemelte Coin selvs gaan besigtigen en die differenten sien te beslissen file 2527, folio 744
Aug. 23, 1705 En ook bevorderen dat den lang gedilayeerden overdragt der volkeren aan den Panambahan effect quam te sorteren file 2527, folio 744
Aug. 23, 1705 Drie papen senden zij met desen bodem herwaarts file 2527, folio 744
Aug. 23, 1705 Den regent van Indermayoe Ingabey Wira Loddra was overleeden en zijn broeder versoekt die plaats file 2527, folio 744
Aug. 23, 1705 Item Radeen Imbanagara om de verlaten negorije Passouroang te mogen beheerschen file 2527, folio 744-745
Aug. 23, 1705 Twee Engelse bodems hadden hun aldaar van wat provisie voorsien file 2527, folio 745
Aug. 23, 1705 Den vaandrager Caspar Lippius stont met eenige manschap tegens Prowata gedetacheert te werden file 2527, folio 745
Aug. 23, 1705 Die door den ouden Tommagon van Soucapoera geassisteert werd file 2527, folio 745
Aug. 24, 1705 De fluyt ’t Ham arriveert uyt ons vaderland hier ter rheede voor de Camer Hoorn file 2527, folio 745