Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 3, 1705 Dienende om Sijn E. te versoeken sig op het spoedigste herwaarts te begeven file 2527, folio 584
July 3, 1705 Ten eynde wat meer der elucidatie wegens de ware geschapentheyt der Souratse zaaken te erlangen file 2527, folio 584
July 4, 1705 De heer Harmen de Wilde met nog eenige mindere bediendens erlangen haar depeche file 2527, folio 585
July 4, 1705 Gelijck ook de gesanten van den Sousouhounangh Pakoebowana en Tommagon Jouda Nagara file 2527, folio 586-587
July 4, 1705 De heeren Abraham Douglas en Van Rijn retourneeren van het jagt de Bije en maken Zijn Edelheyt het conduiseeren van gemelte heer De Wilde bekent file 2527, folio 587
July 4, 1705 Wat getal militairen tegenwoordigh op de schepen onder Zijn Edelens vlagge sorterende vertrocken zijn file 2527, folio 587-588
July 4, 1705 De brieven en papieren de heer De Wilde inhandigt staan hiernevens file 2527, folio 588-589
July 4, 1705 Insertie van een briev door dese regeringe aan den Sousouhounangh Pakoebowana geschreven file 2527, folio 589-590
July 4, 1705 Lading van het jagtje de Bije file 2527, folio 591
July 4, 1705 Soomede van het schip Ceulen file 2527, folio 592
July 4, 1705 Ingelijx van de fluyt Voorschooten file 2527, folio 592-593
July 5, 1705 Een briefje van de officieren tot Tagal ontfangen file 2527, folio 593
July 5, 1705 Soomede een per de boot de Dageraad van de heer extraordinaris Pieter de Vos uyt de Straat Sunda file 2527, folio 594
July 5, 1705 Nevens een pacquetje papieren per het schip Oostersteyn uyt het vaderland aldaar aangebragt file 2527, folio 595
July 5, 1705 Nog twee pacquetten Persiaanse en een ditto Mallabaarse papieren door de overheeden van de scheepen Zuyddorp en Beverwijck aan voornoemde bodems hen overgegeven file 2527, folio 595
July 5, 1705 Die hiernevens alle werden gespecifieert file 2527, folio 595-596
July 5, 1705 De zuyvere winsten boven alle lasten in Persia hadden in een rond jaar belopen f. 715623:17:-- file 2527, folio 596
July 5, 1705 De afgesanten van den Radeen Aria Tjacranagara ende de mantris van Sumanap en Pamacassan arriveren alhier met een briefje van hun meesters file 2527, folio 596-597
July 5, 1705 ’t Welck hiernevens werd geinsereert file 2527, folio 597-598
July 5, 1705 Uyt de Straat per de boot de Sterre een pacquet papieren van de fluyt Slooten komende uyt het vaderland ontfangen file 2527, folio 598