Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 16, 1705 Aanwijsinge der poincten daarinne vervat file 2527, folio 507
June 16, 1705 De burger Joost Wieste tot heemraad aangestelt file 2527, folio 507
June 17, 1705 Den sergeant Christoffel Walling retourneert met de patchiallangs de Papegay en Pittoor uyt zijn cruystogt file 2527, folio 508
June 17, 1705 Medebrengende de nevenstaande houtwerken file 2527, folio 508
June 17, 1705 Item een brievken van d’Edele Joan Coin en raad tot Indramayoe geschreven file 2527, folio 508
June 17, 1705 Met ’t Huys te Bijwegh stonden de nevenstaande delinquinten herwaarts te komen van Cheribon file 2527, folio 508-509
June 17, 1705 Per Inlander ontfangt men van Tanjongpoura een brievje van de luytenant Jacob Palm file 2527, folio 509
June 17, 1705 ’t Jagt Saamslag vertrekt met een renfort van 119 Inlandse militairen naar Java’s Oostcust file 2527, folio 509
June 17, 1705 En de brieven hiernevens gespecificeert file 2527, folio 509-510
June 17, 1705 Aanwijsing der lading van dien bodem file 2527, folio 510
June 18, 1705 De Maleytse brieven van der coningen van Bony en Goa werden op een solemneele methode ingehaald file 2527, folio 511-512
June 18, 1705 Insertie van het translaat van die door den eerstgemelte vorst aan dese regeringe geschreven file 2527, folio 512-513
June 18, 1705 Insertie van die van de laastgenoemde aan alsvooren gerigt file 2527, folio 513-514
June 18, 1705 Per de boot de Sterre de papieren van het vaderlandse schip de Neptunus uyt de Straat ontfangen file 2527, folio 514
June 18, 1705 Aanwijsinge waarinne deselve bestaan file 2527, folio 514-515
June 18, 1705 Bij de Caabse blijkt de retourvloot onder den commandeur Gerrit Hendrikse met de Ceylonse retourscheepen aan dien uythoek gearriveert file 2527, folio 515
June 18, 1705 En zeylvaardig geweest was om in april passado naar ’t vaderland te stevenen file 2527, folio 515
June 18, 1705 Pangerangh Joudaningrat retourneert met den provisioneel vaandrig Egbert Jansz. uyt de Bataviase bovenlanden file 2527, folio 516
June 18, 1705 Met haar afbrengende de nevenstaande Javaanse hoofden file 2527, folio 516
June 18, 1705 Gemelte Egbert Jansz. levert over zijne dagelijxe aanteekeningen file 2527, folio 516