Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 19, 1704 ’t Welck hier geinsereert wert file 2525, folio 843
Dec. 19, 1704 Dood van den Eerwaarden predicant Theodorus Zas outste ordinaire leeraar der Nederduytsche christelijcke gemeynte alhier file 2525, folio 843-844
Dec. 19, 1704 In Rade van India verstaan om nevenstaande redenen een besendinge naar Nova Guinea te doen ‘met het jagtje Geelvink’ file 2525, folio 844
Dec. 20, 1704 Een brievje naar Bantam afgevaardigt dog van geen sonderlingen inhout file 2525, folio 845
Dec. 20, 1704 Als ook een naar Tanjongpoura met de terugge gaande ombol van Craoang Wirabaya file 2525, folio 845
Dec. 20, 1704 Ten geleyde van een brievje aan den Pangerang van Samadang Ranga Gompol file 2525, folio 845
Dec. 20, 1704 Hoedanig dat denselven sal moeten bestelt werden file 2525, folio 845
Dec. 20, 1704 En ook in desen geinsereert wert file 2525, folio 846
Dec. 20, 1704 Vertreck van de chialoup de Geregtigheyt en den Doradus naar Chirbon file 2525, folio 846
Dec. 20, 1704 Dog de laaste om van daar naar Timor te stevenen file 2525, folio 846
Dec. 20, 1704 Medenemende een brievje aan den vaandrager Jacob Palm en raad op Chirbon file 2525, folio 846
Dec. 20, 1704 En een ditto aan den ondercoopman Joannes van Alphen en raad op Timor file 2525, folio 847
Dec. 20, 1704 Korten inhout van ’t brievje naar Chirbon geschreven file 2525, folio 847
Dec. 20, 1704 Specificatie van ’t geladene in beyde chialoupen van Chirbon file 2525, folio 847
Dec. 20, 1704 Item van dat in den Doradus voor Timor file 2525, folio 847-848
Dec. 21, 1704 Per Javaanse tolk Naya Dita 3 brieven tegelijk ontfangen van den commissaris Michiel Ram en raad tot Samarang file 2525, folio 848
Dec. 21, 1704 Redenen waaromme deselve alle tegelijk komen file 2525, folio 848-849
Dec. 21, 1704 d’Eerste briev tot wat eynde gerigt file 2525, folio 849
Dec. 21, 1704 Al ten geleyde van de gesanten des Sousouhounangs en 15 vaandels in de jongste actie op Damack van den vijant verovert file 2525, folio 849
Dec. 21, 1704 Daaronder een beschreeven met een Arabisch gebeth dat de vijanden tot hun encouragement onder hun rondgedragen hadden file 2525, folio 850