Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 23, 1679 Advijs brieffken door de opperhoofden van het schip de Hollandse Thuyn in de Straat Sunda file 2484, folio 543
July 24, 1679 De fluyt het Huys te Bergen van Nagapatnam file 2484, folio 548
July 25, 1679 Ladinge van Azia file 2484, folio 551
July 25, 1679 Brieffje van den provisioneel gesaghebber Hendrick Crudop van de Caap de Bonne Esperance file 2484, folio 551
July 25, 1679 d’Hr. Dirk Blom als ordinair raet sessie in de Hoge Regeringe van India gegeven file 2484, folio 551-552
July 29, 1679 Schrijven per Javaen van Bantam file 2484, folio 554
July 31, 1679 Door eenige Javanen schrijven van den luytenant Hendrik van den Eeden tot Tanjongpoura file 2484, folio 555-556
Aug. 1, 1679 Item van 3 brieffkens aen den Engelsen, Fransen en Deenze agenten op Bantam file 2485, folio 571
Aug. 3, 1679 De fluyt IJsselsteyn direct na Palembangh met schrijven aen den commissaris Jan van Leene en raet file 2485, folio 577
Aug. 4, 1679 Eenige papieren van den schrijver Hendrick Lacus gewesen 2e persoon aen Cabo de Bonne Esperance geresumeert file 2485, folio 579
Aug. 4, 1679 De negotieboeken ten dien eynde aldaer gehouden van de Caeb herwaarts te ontbieden file 2485, folio 579-580
Aug. 5, 1679 Schrijven per burger vaertuygh van Malacca file 2485, folio 580
Aug. 5, 1679 Een brieffje per Chinees vaertuygh van Macassar file 2485, folio 580
Aug. 7, 1679 Het fregat de Tijger terugh van Bantam met schrijven file 2485, folio 583-584
Aug. 7, 1679 Translaet briefje van den Engelsen agent Robert Parker aen Haer Edelens file 2485, folio 585
Aug. 7, 1679 Idem brieffken in het Nederduyts van den Deensen agent Joan Joachim Pauly file 2485, folio 585-586
Aug. 7, 1679 En den luytenant Jan Jurgen Mults de caracter van provisioneel capiteyn toegevoegt file 2485, folio 586
Aug. 9, 1679 Brieffken van den Fransen resident uyt Bantam aen Haer Edelens file 2485, folio 587
Aug. 11, 1679 Cargasoen van gemelte bodems file 2485, folio 588
Aug. 11, 1679 Per een vaertuygh van den Conink van Palembangh schrijven van den commissaris Jan van Leene file 2485, folio 589