Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 2, 1704 Belopende hun inladinge tesamen f. 1067470:--:8-- file 2525, folio 776
Dec. 2, 1704 Specificatie van de goederen daarmede versonden file 2525, folio 776-778
Dec. 2, 1704 Den eersten clerck Cornelis Bezuyen vertreckt met de secretariale papieren van de retourscheepen na de rhede file 2525, folio 779
Dec. 2, 1704 En bestelt dezelve na behooren file 2525, folio 779
Dec. 2, 1704 Gelijck alhier kortelijk genoteert werd file 2525, folio 779-782
Dec. 2, 1704 De fluyt Spierdijk naar de Straat Sunda tot een waterschip voor de 5 vertrocke retourscheepen file 2525, folio 782
Dec. 2, 1704 Arrivement van de fluyt Dieren uyt Bengalen file 2525, folio 782
Dec. 2, 1704 Zijnde met nog vijf andere scheepen hiernevens genoteert van daar vertrocken file 2525, folio 782
Dec. 2, 1704 Tesamen inhebbende 13 ½ tonnen gouts waaronder ruym twaalf tonnen voor ’t patria file 2525, folio 782
Dec. 2, 1704 Wat papieren daarmede ontfangen file 2525, folio 782-783
Dec. 2, 1704 En waar diens inhout naar te lesen is file 2525, folio 783
Dec. 2, 1704 Notitie van eenige dingen uyt de Bengaalse missive file 2525, folio 783-784
Dec. 2, 1704 ’t Jagt Saamslag retourneert van Bantam met onse gecommitteerdens file 2525, folio 784
Dec. 2, 1704 Mitsgaders twee afgesondenen van den Zulthan file 2525, folio 784
Dec. 2, 1704 Bij hun hebbende een briev van den Coning aan Haar Edelens file 2525, folio 784
Dec. 2, 1704 Een missive van Bantam met onse gecommitteerdens ontfangen file 2525, folio 785
Dec. 2, 1704 Item nog een aparte ofte secrete ditto file 2525, folio 785
Dec. 2, 1704 Waar diens bijsonderen inhout na te lesen is file 2525, folio 785
Dec. 2, 1704 En wat deselve ten principalen behelst file 2525, folio 785
Dec. 2, 1704 Ladinge van opgemelte bodem Saamslagh file 2525, folio 785-786