Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 4, 1710 Aanstelling der vlaggemannen van de retourvloot file 2534, folio 644
Nov. 4, 1710 Besluyt om twee patchiallangs na de vertrockene Westerse en Japanse scheepen af te vaardigen file 2534, folio 644-645
Nov. 4, 1710 ’t Schip Bennebroek tot versterking der gemelte bodems geprojecteerd file 2534, folio 645
Nov. 3, 1710 Een dito van Macasser per de patchiallang de Coffyboom file 2534, folio 640
Nov. 3, 1710 Item een briefje uyt Ternaten per Chinees vaartuygh file 2534, folio 640
Nov. 3, 1710 Vertrek van Sirjansland na Indermajoe met een briefje voor de bedientens tot Cheribon file 2534, folio 641
Nov. 3, 1710 Een briefje na Bantam affgevaardigt per ’s conings dienaar file 2534, folio 641
Nov. 3, 1710 De briefdragers van Prakamoetjang keren weder na huys file 2534, folio 641
Nov. 3, 1710 Insertie van een brief aan den Tommagong Tanoebaya daarmede affgevaardigt file 2534, folio 642-643
Nov. 3, 1710 ’t Schip Nigtevegt na Tagalen de chialoup Goa na Macassar aangelegt file 2534, folio 643
Nov. 2, 1710 Een brief van Bantam ontfangen per ’s Conings dienaar file 2534, folio 640
Nov. 1, 1710 De patchiallang de Coffyboom arriveerd van Macasser met tijding dat de Bonyse Coning wegens sijne wonden buyten gevaar was file 2534, folio 635
Nov. 1, 1710 Lasten en winten van Macassar file 2534, folio 635
Nov. 1, 1710 Arrivement van de chialoup Larique uyt Ternaten file 2534, folio 635
Nov. 1, 1710 Lasten en winsten van dat gouvernement file 2534, folio 636
Nov. 1, 1710 Arrivement van de Belois van Tagal file 2534, folio 636
Nov. 1, 1710 Een briefje van Bima ontfangen file 2534, folio 636
Nov. 1, 1710 Vertrek van ’t schip IJsselmonde na Cheribon file 2534, folio 637
Nov. 1, 1710 Insertie van een brief aan de Cheribonse princen geschreven file 2534, folio 637-639
Nov. 1, 1710 Acte voor Radeen Cassoemadinata als regent van Samadang nu bijgenaamd Ranga Gompol file 2534, folio 639-640