Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 7, 1704 Een brievje van Sourabaya per Inlands vaartuyg ontfangen file 2525, folio 624
Oct. 7, 1704 Korten inhoud daar af file 2525, folio 624
Oct. 7, 1704 Vertreck van den heer commissaris over Java’s oostcust Michiel Ram met het galjoot de Hazenoot file 2525, folio 624
Oct. 7, 1704 Met de volgende papieren in handen van Zijn Edele file 2525, folio 626
Oct. 7, 1704 Kort begryp der instructie Sijn Edele tot narigt mede gegeven file 2525, folio 626-627
Oct. 7, 1704 Een brievje naar Tagal per Inlands vaartuyg file 2525, folio 627
Oct. 7, 1704 Wat daarin geschreeven file 2525, folio 627
Oct. 8, 1704 ’t Engels schip Fetersten op der rheede uyt Engeland file 2525, folio 627
Oct. 8, 1704 Kort journaal van zijn reyse file 2525, folio 627-628
Oct. 8, 1704 Brengt tijdinge dat het jagtje Noortgouw den 26e february 1704 van hier vertrocken voorspoedig St. Helena had bezeylt file 2525, folio 628
Oct. 8, 1704 Den Chinees Quakheko naar Tanjongpoura met een brievje aan den vaandrager commandant dier veltschans file 2525, folio 628
Oct. 8, 1704 Begravenis van mevrouw Elisabeth van Riebeek weduwe wijlen den raad ordinaris en g’eligeert directeur generaal Dirck de Haas en suster van den tegenwoordigen heere directeur generaal Abraham van Riebeek file 2525, folio 628-632
Oct. 9, 1704 ’t Jagt Woggenum uyt Ternaten over Bima hier ter rheede file 2525, folio 632
Oct. 9, 1704 Waarmede beladen file 2525, folio 632
Oct. 9, 1704 En wat papieren overgelevert file 2525, folio 632-633
Oct. 9, 1704 Den inhout derselve waar te vinden file 2525, folio 633
Oct. 9, 1704 De fluyt Oosthuysen retourneert van Bantam met een briefje van den gesaghebber Joan van Velsen en den raad aldaar file 2525, folio 633
Oct. 9, 1704 Meldende van een vreemt schip dat men daaromher in zee had sien swerven file 2525, folio 633-634
Oct. 9, 1704 368625 lb ‘ofte 983 bhaaren swarte’ peper met desen bodem aangebragt beloopende f. 49681:17:8-- file 2525, folio 634
Oct. 9, 1704 Vertreck van ’t schip Beverwijck naar Persia over Mallabaar met de volgende coopmanschappen file 2525, folio 634