Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 10, 1704 Per Inlands vaartuyg van Bantam een briefje van den gesaghebber aan den E. heer Joan van Hoorn file 2525, folio 437
Aug. 10, 1704 Wat dat in ’t korte behelst file 2525, folio 437-438
Aug. 12, 1704 ’t Galjoot de Hazenoot van Tagal met 6 ½ lasten boonen en een brievje van den resident file 2525, folio 438
Aug. 12, 1704 Per Europees soldaat van Tanjongpoura met een briefje van den posthouder vaandrager aldaar Jacob van der Bussche file 2525, folio 438
Aug. 12, 1704 Aanleg van de nevenstaande scheepen file 2525, folio 439
Aug. 12, 1704 Den ondercoopman Reynier Laars tot tweede resident op Palimbang aangestelt file 2525, folio 439
Aug. 12, 1704 De overgave van het generale gouvernement vastgestelt om vrijdag aanstaande sullende sijn den 15e deser des voormiddags te laten geschieden dog sonder ceremoniën file 2525, folio 439
Aug. 12, 1704 Wat ter ordinaire vergaderinge van Haar Edelens desen namiddag gepasseert is file 2525, folio 439-440
Aug. 13, 1704 Vertreck van Spierdijck, d’Andromeda en d’overdeckte bood Welvaren na Sumatra’s Westcust met den gesaghebber Abraham Schepmoes en den capitain der Maleyers Wan Abdul Bagus file 2525, folio 441
Aug. 13, 1704 Wat papieren door haar mede genomen file 2525, folio 441
Aug. 13, 1704 Inladinge van de fluyt Spierdijck en ’t jagtje d’Andromeda file 2525, folio 441-442
Aug. 13, 1704 Vertreck van de fluyt Overnes na Ceylon om aldaar tot een retourschip gebruyck te werden file 2525, folio 442
Aug. 13, 1704 Wat papieren daarmede afgegaan file 2525, folio 442
Aug. 13, 1704 En wat goederen vervoert file 2525, folio 443
Aug. 13, 1704 Vertreck van de fluyt Dieren naar Bengalen met een gemeen en aparte missive file 2525, folio 444
Aug. 13, 1704 Het afgescheepte carguasoen in dien bodem ter monture van f. 319261:18:8-- file 2525, folio 444
Aug. 14, 1704 De fluyt Zoelen naar Ceylon om van daar te repatrieeren file 2525, folio 444
Aug. 14, 1704 Met een briev aan den gouverneur en raad tot Colombo file 2525, folio 444
Aug. 14, 1704 En de nevenstaande contanten en coopmanschappen file 2525, folio 445
Aug. 14, 1704 Per Inlands vaartuyg werd naar Bantam een briefje afgevaardigt file 2525, folio 445