Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 25, 1704 Soo mede van hwet brievje aan den Angabij Nalla Dicka tot Grissee file 2525, folio 399-400
July 25, 1704 Gelijck oock van de missive aan Radeen Aria Tsjacranagala tot Pamakassan file 2525, folio 400-402
July 25, 1704 Depeche van het galjoot de Hazenoot over Cheribon na Tagal file 2525, folio 402
July 25, 1704 Met een briev deser regering aan den resident ter laastgemelte plaatse file 2525, folio 402
July 25, 1704 Desselvs korten inhoud file 2525, folio 402
July 25, 1704 De lading van dat kieltje voor Sirribon voormelt bedraagt f. 22829:19:--- file 2525, folio 402
July 25, 1704 ’t Doodvonnis door heeren schepenen tegens Hans Pietersz. Trhout gevelt word geapprobeert file 2525, folio 402
July 27, 1704 Abusive uyt de Straat Sunda een brievje door d’overheden van ’t fluytje de Bogaart aan het operhooft tot Bantam geschreven, ontfangen file 2525, folio 403
July 27, 1704 Dat kieltje was voor de camer Delft uyt, en de Caab voorbij gelopen file 2525, folio 403
July 28, 1704 Besluyt om de heeren Willem de Rhoo, Hendrick Swaardecroon en Mattheus de Haan in Rade van India te assumeeren file 2525, folio 403
July 28, 1704 En den E. Isaac Garsin tot secretaris van de Hoge Regering aan te stellen file 2525, folio 404
July 28, 1704 Mitsgaders tot eerste clerck ter generale secretarie den ondercoopman Cornelis Bezuyen te surrogeeren file 2525, folio 404
July 29, 1704 Per Inlandse vaartuygen drie advysbrievjes van de uyt het vaderland komende scheepen ’t Huys ten Duyne, de Prins Ingenius en Schoonewal bekomen file 2525, folio 404
July 29, 1704 Blijckende aan die van Schoonewal de aankomst in de Straat Sunda van de uytkomende scheepen Horstendaal en Reygersdaal file 2525, folio 405
July 29, 1704 En den slegten staat waarin sig Horstendaal bevond file 2525, folio 405
July 29, 1704 De papieren van het fluytje de Bogaart werden uyt de Straat Sunda aangebragt file 2525, folio 405
July 29, 1704 Betsaande in de nevenstaande originele brieven file 2525, folio 405
July 29, 1704 De fluyt de Crab arriveert over Samarang van Japara file 2525, folio 406
July 29, 1704 Met schrijvens van beyde die plaatsen file 2525, folio 406
July 29, 1704 En de nevenstaande lading monterende f. 1749:15:-- file 2525, folio 406