Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 20, 1704 Item dat de gecontracteerde 200 lasten rijs waren ingesamelt file 2525, folio 383
July 20, 1704 En gehoopt wierd tot bemagtiging van 3 à 400 lasten file 2525, folio 383
July 20, 1704 Arrivement van het galjoot de Hazenoot uyt het vaderland te deser rheede file 2525, folio 383
July 20, 1704 Medebrengende geen andere dan dubbelde papieren file 2525, folio 383-384
July 20, 1704 Ontfang waarmede dat kieltje hier in ’t land gekomen is file 2525, folio 384
July 20, 1704 Van gelijcken arriveert uyt het vaderland te deser rheede de fluyt de Theeboom file 2525, folio 384-385
July 20, 1704 Aanbrengende de nevenstaande manschap file 2525, folio 385
July 20, 1704 En een lading ten bedrage van f. 87255:15:8 file 2525, folio 385
July 21, 1704 Per Chinees ontfangen van Samarang een brievje door den resident Govert Knol aan Sijn Edelheyt geschreven file 2525, folio 385-386
July 21, 1704 Item per Inlands vaartuyg een brievje door den commandeur en raad tot Japara aan Haar Edelens gerigt file 2525, folio 386
July 21, 1704 Recit van desselvs korten inhout file 2525, folio 386-387
July 22, 1704 Aankomst te deser rheede uyt Amboina van het jagt d’Andromeda file 2525, folio 387
July 22, 1704 Met een briev van de heer gouverneur Balthasar Coyet en raad file 2525, folio 387
July 22, 1704 En een lading nagulen bedragende f. 30357:13:8 file 2525, folio 387
July 22, 1704 Ontfang ter generale secretarye van een brievje door den gesaghebber tot Bantam apart geschreven file 2525, folio 387
July 22, 1704 Item van een translaat Javaanse missive van den Angabey Carta Jouda tot Tsiassem aan dese regeringe file 2525, folio 387
July 22, 1704 Insertie van dien file 2525, folio 388
July 22, 1704 Besluyt om het Collegie van Heemraden met 4 leeden te verstercken file 2525, folio 388
July 22, 1704 Deselve worden hier genaamt file 2525, folio 388-389
July 22, 1704 Item om d’heer Cornelis van der Duyn van ’t presidentschap in dat collegie te ontheffen file 2525, folio 389