Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 3, 1704 Den Ternataan Tsily Malouco verstaan na Cabo de Goede Hoop te versenden in bannissement file 2525, folio 5
Jan. 4, 1704 De gewesen pagter van de winckeliers 707 ½ rds quytgescholden file 2525, folio 5-6
Jan. 4, 1704 En aan die van de rivier Ankée een somma van 65 diergelijcke rds file 2525, folio 6
Jan. 4, 1704 De schipper van Noortgouw Volkert Schouten verlost en op Brandenburg geplaatst file 2525, folio 6
Jan. 6, 1704 Aancomste van een Conings barcq uyt Siam met een afgesant en een geschenk aan den Sousouhounang van Java file 2525, folio 6-7
Jan. 6, 1704 Item met de originele briev van ’s Compagnies residenten de dato 1 February 1703 welckers copia reets ontfangen is geworden file 2525, folio 7
Jan. 7, 1704 De fluyt Itershem en ’t jagtje den Blauwen Berg na Bantam met houtwercken en contanten voor den Coning file 2525, folio 7-8
Jan. 7, 1704 En twee brieven deser regeringe gemeen en apart aan den gesaghebber en raad file 2525, folio 8
Jan. 8, 1704 Teruggekomst van de fluyt de Swaag van ’t uytgeleyden der retourvloot file 2525, folio 8
Jan. 8, 1704 Met een brievje van den commandeur Adolph Winckler en den breeden raad derselve aan Haar Edelens file 2525, folio 8
Jan. 8, 1704 Meldende hunne aankomste aan ’t Princen eyland eerst den 2e deser en dat des daags daaraan verhoopte den Straat uyt te raaken file 2525, folio 8
Jan. 8, 1704 Welcke oock was komen te succedeeren file 2525, folio 8-9
Jan. 8, 1704 3011 rds aan den gewesen pagter van de aankomende rijs quytgescholden file 2525, folio 9
Jan. 8, 1704 En 1304 diergelijcke aan den gewesen pagter van de coornmolen file 2525, folio 9
Jan. 10, 1704 Een brievje van Palembang per Inlands vaartuyg ten geleyde van 400 cadjang matten file 2525, folio 9-10
Jan. 10, 1704 Den predicant Wilhelmus van Wely na Ternaten beroepen file 2525, folio 10
Jan. 11, 1704 Voorbereyding van des Heeren Heylig avondmaal file 2525, folio 10
Jan. 12, 1704 Een brievje van Bantam per Inlands vaartuyg file 2525, folio 10
Jan. 13, 1704 Aankomste van de fluyt Oestgeest uyt het vaderland voor reeckeninge van de camer Hoorn file 2525, folio 11
Jan. 13, 1704 Papiertjes daarmede ontfangen file 2525, folio 11-12