Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 16, 1703 Verjaardag van mevrouw generaals oud sijnde 62 jaren file 2524, folio 550
Dec. 17, 1703 Een brievje na Bantam aan den gesaghebber en raad file 2524, folio 550
Dec. 17, 1703 Ten geleyde van twee stux perpetuanen etc. voor den rijxbestierders file 2524, folio 550
Dec. 17, 1703 De afgesondene van Pangerang Depatty Cheribon weder na huys afgedepêscheert met een brievje aan den resident file 2524, folio 550
Dec. 17, 1703 En de nevenstaande missive aan den princen aldaar file 2524, folio 550-551
Dec. 18, 1703 Een brievje van den commandeur der retourvloot d’E. Adolph Winckler file 2524, folio 551
Dec. 18, 1703 Staande op heden van onder ’t hoge land van Bantam verders straatwaarts uyt te zeylen file 2524, folio 552
Dec. 20, 1703 Ontfang van een brievje van Bantam file 2524, folio 552
Dec. 20, 1703 Meldende ’t vertreck der voornoemde retourschepen van daar den te deser file 2524, folio 552
Dec. 20, 1703 De fluyt den IJsselt over Japara na Amboina file 2524, folio 552
Dec. 20, 1703 Met brieven voor beyde die plaatsen file 2524, folio 552
Dec. 20, 1703 Ende de nevenstaande provisiën, contanten en goederen file 2524, folio 553
Dec. 20, 1703 ’t Jagt d’Andromeda vertreckt mede over Banda na Amboina met een brievje file 2524, folio 553
Dec. 20, 1703 En de nevenstaande contanten en goederen voor Banda file 2524, folio 554
Dec. 20, 1703 Item de chialoup Ceram naar Macasser en vandaar mede na Amboina file 2524, folio 554
Dec. 20, 1703 Met een brievje aan den gouverneur De Roo en raad op Macasser verselt van een casje met schrijfpapieren file 2524, folio 554
Dec. 20, 1703 De chialoup de Doradus vertreckt mede na Timor file 2524, folio 554
Dec. 20, 1703 Met een briev aan het opperhooft en raad en eenige provisiën bedragende f. 1468:19:- file 2524, folio 554
Dec. 20, 1703 De overheden van Popkensburg en Beyeren bekomen hun afscheyt nevens de gesaghebber van de chialoup Wayer en 3 patshallangs met deselve uyt kruyssen gaande file 2524, folio 554-555
Dec. 21, 1703 De chialoup Keffing na Banda over Japara omme ter laaste plaatse over te brengen de brievdragers van den nieuwen Sousouhounang, etc. file 2524, folio 555