Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 12, 1703 Teruggekomste van d’Engelse scheepen Tromwal galey en Bleckbooy onverrigter reyse na Banjer file 2524, folio 477
Nov. 13, 1703 Opstel van eenige clagten door eenige hoofden der Bataviase bovenlanden tegens den anderen opgegeven file 2524, folio 477
Nov. 13, 1703 Briev van Tommagon Souranata tot Damack aan Sijn Edelheyt file 2524, folio 477
Nov. 13, 1703 Insertie van ’tselve file 2524, folio 478
Nov. 13, 1703 Brievje van Tanjongpoura met de gecommitteerdens Gerrit Ris en Cornelis de Munt file 2524, folio 478
Nov. 13, 1703 Besluyt tot houden van een bedendag voor de retourvloot op den 21e deser file 2524, folio 478
Nov. 14, 1703 Relaas van een Moor nu jongst uyt de Manilhas gekomen dog niets bijsonders behelsende file 2524, folio 479
Nov. 15, 1703 Verschijning van een Portugeesen heer genaamt Francisco Machado da Silveira uyt Lissauw file 2524, folio 479
Nov. 15, 1703 Met drie brieven van den gouverneur aldaar file 2524, folio 479
Nov. 15, 1703 Insertie van derselver translaten file 2524, folio 479-482
Nov. 15, 1703 Princeland van Cheribon met een ladinge houtwercken en een brievje van den resident en raad file 2524, folio 483
Nov. 15, 1703 Verselt van een Javaans brievje van Pangerang Aria Cheribon file 2524, folio 483
Nov. 15, 1703 Inhout van ’t laastgenoemde file 2524, folio 483-484
Nov. 15, 1703 Een brievje van den gesaghebber en raad tot Bantam per Inlands vaartuyg file 2524, folio 484
Nov. 15, 1703 Tot bekentmaking van ’t aanstaande vertreck der elf retourscheepen van hier file 2524, folio 484
Nov. 15, 1703 En ordre tot de besorginge van ’t nodige bestiaal voor deselve file 2524, folio 484
Nov. 16, 1703 Een brievje van Demang Timbanantang tot Bandong file 2524, folio 484
Nov. 16, 1703 Insertie van ’tselve file 2524, folio 484-485
Nov. 16, 1703 Verschijninge van de Engels scheepen Leport en Merry freguat uyt Engeland file 2524, folio 485
Nov. 16, 1703 Beyde de wilhebbende na Banjermassing file 2524, folio 486