Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 25, 1703 Item van ’t tweede file 2524, folio 447-448
Oct. 26, 1703 Een apart brievje van den gesaghebber tot Bantam per Inlands vaartuyg file 2524, folio 448
Oct. 27, 1703 Item een van den commandeur en raad tot Japara per den gewesen eerste clercq Paulus Verreyn Simonsz. file 2524, folio 448
Oct. 28, 1703 Soomede een van den vendrig tot Tanjongpoura Jacob van der Bussche per Europeaans soldaat file 2524, folio 449
Oct. 29, 1703 Een Maleyts brievje van den Coning tot Bantam aan de heer gouverneur generaal ende de heer directeur generaal Joan van Hoorn geschreven, ontfangen file 2524, folio 449
Oct. 29, 1703 Insertie van ’tselve file 2524, folio 449
Oct. 29, 1703 Depêsche van de fluyt de Swaag na Bantam met schrijvens aan den gesaghebber en raad file 2524, folio 450
Oct. 29, 1703 De chialoup Ceram vertreckt na Cheribon met schrijvens aan den resident file 2524, folio 450
Oct. 29, 1703 Omme op ’t spoedigste van daar met de in voorraat sijnde peper, cattoene garen, etc. te retourneren file 2524, folio 450
Oct. 29, 1703 Den oppercoopman Joan Grootenhuys ende de overheeden van de scheepen na Malacca, etc. bekomen haar afscheyt file 2524, folio 451
Oct. 30, 1703 Vertreck van de scheepen na Malacca ende de westerse quartieren van India file 2524, folio 451
Oct. 30, 1703 Omme onderwegen te verrigten de ordres vervat bij de instructie in ’t afgaande Indiase brievboeck ingeschreven file 2524, folio 451
Oct. 30, 1703 Specificatie van de brieven met de voorsz. scheepen afgaande na de quartieren van India file 2524, folio 452-453
Oct. 30, 1703 Ladinge van voormelte ses scheepen file 2524, folio 453-457
Oct. 30, 1703 Ontfangen per Inlands vaartuyg een apart brievje van den gesaghebber te Bantam file 2524, folio 457
Oct. 31, 1703 ’t Jagt Oostvooren retourneert met schrijvens van den residenten tot Palembang file 2524, folio 457
Oct. 31, 1703 Apart brievje van den gesaghebber tot Bantam ontfangen file 2524, folio 458
Oct. 31, 1703 Aangekomen vaartuygen file 2524, folio 458-460
Oct. 31, 1703 Vertrocke vaartuygen file 2524, folio 460-461
Oct. 31, 1703 Overledene file 2524, folio 461-462