Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 4, 1681 Nieuws van Pegu file 2489, folio 626
June 4, 1681 En van Masulipatnam file 2489, folio 627-628
June 4, 1681 Briefje van Bantam per Javaan file 2489, folio 630
June 5, 1681 Van Ceylon file 2489, folio 631
June 5, 1681 Van Mallabaar file 2489, folio 631
June 5, 1681 En van Souratta file 2489, folio 631
June 5, 1681 Renovatie van ’t oude contract met den Coning Colastry; item de Canarijnsen coopluyden file 2489, folio 632
June 5, 1681 Nieuws van Ceylon file 2489, folio 632
June 5, 1681 Met een cargasoen tesamen van f. 448350:12:12,- file 2489, folio 632-633
June 5, 1681 Aencomste van d’Hr. directeur Jacques Bucqouy tot Colombo file 2489, folio 633-634
June 5, 1681 Excepto de boght van Inchiado file 2489, folio 634
June 5, 1681 Novelles van Nagapatnam en Madure file 2489, folio 634-635
June 5, 1681 Tinnekon van Colombo opgesonden file 2489, folio 636-637
June 5, 1681 Nieuws van Mallabaar file 2489, folio 639
June 5, 1681 Aencomst van den Surats directeur Jacques Bucquoy op Mallabaar file 2489, folio 639
June 5, 1681 Item den Coning van Calicoylan file 2489, folio 640
June 5, 1681 Inhout van het briefje van den ondercoopman Joannes Spiljardus file 2489, folio 640
June 5, 1681 Lading van het schip Couvorden uyt Souratta op Ceylon file 2489, folio 644-645
June 6, 1681 Briefje van Cheribon van den lieutenant Benjamin van der Meer file 2489, folio 646
June 6, 1681 Namroet overweldight eenige negorijen in het district van Lossary file 2489, folio 646