Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 20, 1668 Missive van Cantonse opperhoofden file 2471, folio 459
Dec. 20, 1668 Twee briefjens in ’t Javaens door Radin Sina Paty en Keey Daman regenten van Tangeran file 2471, folio 459-461
Dec. 21, 1668 Een inlands jagtje gecogt en genaemt Rambangh file 2471, folio 461
Dec. 23, 1668 De jonck Nieuw Japara van Jamby file 2471, folio 461
Dec. 23, 1668 Missive van den jongen Pangiran de Paty van Jamby file 2471, folio 461-462
Dec. 24, 1668 Een briefje van Bantam file 2471, folio 462
Dec. 24, 1668 Een inlands jagt gecogt en genaemt Damack file 2471, folio 463
Dec. 25, 1668 Willigenburgh van de Straat terugh van het convoyeeren der eerst vertrocken 8 retourschepen tot buyten Sunda’s engte file 2471, folio 463-464
Dec. 28, 1668 De jaerlijckse verpagtingh voortaan ultimo december te laten geschieden[5] file 2471, folio 464
Dec. 28, 1668 De tapnering pagt in 2 delen te verpagten file 2471, folio 464-465
Dec. 28, 1668 Het jagt Vlielandt te vercoopen file 2471, folio 465
Dec. 31, 1668 Generale verpagtingh file 2471, folio 465-467
Dec. 31, 1668 Aengecomen vaertuygen file 2471, folio 467-470
Dec. 31, 1668 Vertrocken vaertuygen file 2471, folio 470-472
Dec. 31, 1668 Rapport van gedane visite file 2471, folio 472
Dec. 31, 1668 Aengehaelde goederen file 2471, folio 473
Dec. 31, 1668 Getroude file 2471, folio 473
Dec. 31, 1668 Gedoopte file 2471, folio 473
Dec. 31, 1668 Overledene file 2471, folio 474
Dec. 31, 1668 Javanen file 2471, folio 474