Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 21, 1703 En een lading ter bedrage van f. 3931:9:8,- file 2524, folio 140
April 21, 1703 Vertrek van de chialoup Baros nae Sumatra’s Westcust met 1000 lb buscruyt en een missive aan den gesaghebber Jordaan Teding en raed file 2524, folio 140
April 22, 1703 Arrivement van ’t Engels schip Nimpho van Nimpho over Poulo Candoor file 2524, folio 140
April 23, 1703 d’Afgesondene van Demang Timbanantang na huys file 2524, folio 141
April 23, 1703 Met het nevenstaande antwoort briefje file 2524, folio 141-142
April 24, 1703 d’Hulk de Peperthuyn na Sourabaya aangelegt file 2524, folio 142
April 24, 1703 En den ondercoopman Maximiliaen de Rave tot vaandrager over de compagnie getrouwde pennisten aangestelt file 2524, folio 142
April 25, 1703 Den sergeant Theunis Heldermans en 2 soldaten na de Prianger bovenlanden afgevaerdigt file 2524, folio 142
April 25, 1703 Tot verrigtinge van sodanige saken als de nevenstaende memorie haar tot narigt medegegeven komt aan te wijsen file 2524, folio 142
April 25, 1703 Insertie van deselve file 2524, folio 142-143
April 25, 1703 Per Inlants vaartuygh van Japara een briefje van den commandeur en raet ontfangen file 2524, folio 143
April 25, 1703 Waerbij de dood van Radeen Sindouradja wert bekent gemaekt file 2524, folio 143
April 25, 1703 Na Cherribon de chialoup d’Elisabeth en twee pantchiallangs tot het convoyeren van de volkeren der Cherribonse princen gedepêscheert file 2524, folio 143
April 25, 1703 Met een geleyde briefje aan den resident en raed file 2524, folio 144
April 25, 1703 En 40 picols vierkant en plat ijser file 2524, folio 144
April 28, 1703 Depêsche van ’t buysje de Buys over Japara na Sourabaya met brieven voor beyde die plaetsen file 2524, folio 144
April 28, 1703 Om tot Sourabaya aangehouden te werden file 2524, folio 144
April 28, 1703 In plaets van den Blauwen Berg dat herwaerts komen moet file 2524, folio 144
April 28, 1703 Aanwijsinge van de lading van ’t buysje file 2524, folio 145
April 28, 1703 Den ondercoopman Jongbloet met de pantchialling de Blijk na Japara om tot Samarang den dienst van administrateur waer te nemen file 2524, folio 145