Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 25, 1702 Ende de nevenstaande contanten en goederen file 2523, folio 504
July 26, 1702 Advis briefje van de overheden van de Kiefhoek komende uyt het patria file 2523, folio 505
July 26, 1702 De briefdragers van Passisier gisteren met een brief van Ingabey Wangsa Tanoe alhier aangekomen sijnde, weder na huys gedimitteerd met een antwoord briefje aan gemelte hunnen meester file 2523, folio 505
July 26, 1702 Insertie van het aangebragte translaat briefje file 2523, folio 505-506
July 26, 1702 Item van het antwoord op ’tselve file 2523, folio 506
July 27, 1702 Vertrek van ’t schip de Gent na Bantam file 2523, folio 507
July 27, 1702 Met de nevenstaende brieven file 2523, folio 507
July 27, 1702 Ende de contanten en goederen hier nevens gespecificeert file 2523, folio 507
July 28, 1702 Arrivement van ’t schip Kiefhoek uyt het vaderlant voor reekeningh van de camer Rotterdam file 2523, folio 507-508
July 28, 1702 Met dubbelde brieven van de vergadering van seventhienen file 2523, folio 508
July 28, 1702 En twee particuliere brieven van de camer tot Rotterdam file 2523, folio 508
July 28, 1702 Item een originele missive van Cabo de Goede Hoop file 2523, folio 508-509
July 28, 1702 Meldende de aankomst van de twee naschepen, de Geelvink en Abbekerk file 2523, folio 509
July 28, 1702 Alsook hun vertrek weder van daer na het vaderland file 2523, folio 509
July 28, 1702 Mitsgaders dat men niet meer dan de nevenstaande weynige goederen van ’t schip Merensteyn hadde konnen bekomen file 2523, folio 509
July 28, 1702 Carguasoen van gemelte bodem Kiefhoek file 2523, folio 509-510
July 28, 1702 Ontfang van een brief van Japara per burger vaartuygh file 2523, folio 510
July 28, 1702 ’t Jagtje den Blaauwen Berg aldaar van Souratta aangekomen met 66 balen cattoene garen en schrijvens van capitain Pieter Hogerlinde en raad file 2523, folio 510-511
July 28, 1702 Radeen Soederma bleef nog te Sampang dog stil en sonder eenige verdere bewegingen te maken file 2523, folio 511
July 28, 1702 En waren tot Sumanap gekomen de gesanten van Sindouradja met een briefje en geschenken aan Poelang Djuwa file 2523, folio 511