Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 10, 1702 Manschap daarmede aangekomen file 2523, folio 476
July 10, 1702 Specificatie van desselfs ladinge bedraagende f. 249866.7.8.- file 2523, folio 476
July 11, 1702 ’t Engels schip Maria Galey vertrekt met den Engelsen resident Selvanus Lendan na Cormandel file 2523, folio 476
July 11, 1702 En in desselfs compagnie den Engelsen ondercoopman John Oldham met de chialoup waarmede onlangs van Banjer is aangekomen file 2523, folio 476
July 11, 1702 Arrivement van ’t Engels schip Halifax uyt Engelant file 2523, folio 476
July 11, 1702 En passeert dees rheede na China ’t Engels schip the Chamber fregat file 2523, folio 477
July 11, 1702 Den onderkoopman Joan Aouwer tot secunde van Palimbang aangestelt file 2523, folio 477
July 11, 1702 Aanleg van diverse schepen file 2523, folio 477
July 14, 1702 Advys briefjens der komste van ’t schip den Bergh komende uyt ’t patria in de Straat Sunda file 2523, folio 478
July 14, 1702 Dispositie over eenige saken ’t comptoir tot Palimbang concernerende file 2523, folio 478
July 14, 1702 Bepalinge van den dag tot het doen der reekening van ’t Lazarushuys file 2523, folio 478
July 14, 1702 En aanstellinge van gecommitteerdens om ’tselve bij te wonen file 2523, folio 478
July 14, 1702 Specificatie van ’t getal der militairen na diverse wester comptoiren tot recreut te senden file 2523, folio 479
July 14, 1702 Den Portugees Anthonio de Sousa Gajo werd toegestaan mits betalende het gewone transport en costgelt met eene van ’s Compagnies schepen na Cormandel te vertrecken file 2523, folio 479
July 14, 1702 Schipper Pieter Rijke tot adjunct den equipagiemeester Jan de With toegevoegt file 2523, folio 479
July 14, 1702 Besluyt om de onkosten aan het uytsetten der hoofden deser reviere te doen, ten laste van d’equipagiewerf te doen brengen file 2523, folio 479
July 15, 1702 Advis briefken der overheden van de schepen Nederland en d’Ellemeet, soo wegens hare komste uyt Souratta in de Straat Sunda, als den toestand van saken aldaar in Bengale file 2523, folio 480
July 15, 1702 ’t Freguat de Matroos retourneert van Macassar met den gevangen Prins Arou Teko en brieven van den gouverneur en raad file 2523, folio 480-481
July 15, 1702 Redenen waarom gemelte freguat in stede van de Hulk de Peperthuyn herwaarts werd gesonden file 2523, folio 481
July 15, 1702 Presumtie wegens het agterblijven van ’t fregat Saamslag en gemelte hulk de Peperthuyn, file 2523, folio 481-482