Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 24, 1702 Ordre van den Commandeur Zas en raad om op Samarangh eenige vaartuygen tot de bekruyssinge op de zeerovers gereet te houden file 2522, folio 234
April 24, 1702 Goede verwagting der plantagie tot Tagal van cadjang en boomen file 2522, folio 234-235
April 25, 1702 Besoignes over eenige pointen begrepen in de brieven van den commandeur Anthony Gerrit Zas en raad tot Japara file 2522, folio 235
April 25, 1702 Rapport der gedane publijke reekening van heeren heemraden file 2522, folio 235-236
April 25, 1702 Aanleg van diverse schepen file 2522, folio 236
April 26, 1702 Advisen der komste van de fluyt Berkenrode uyt ’t patria in de Straat Sunda file 2522, folio 236
April 26, 1702 Zijnde de fluyt Overrijp met dien bodem tegelijk van Cabo de Goede Hoop vertrocken, onderweeg van deselve afgeraekt file 2522, folio 237
April 27, 1702 Ontfang van een briefje uyt de Straat Sunda van ’t freguat de Hartloop, tot advis dat ’t Engels schip Macklesfiel freguat hadden ontmoet, komende uyt Pleymuyden file 2522, folio 237
April 27, 1702 Nouvelles van deselve vernomen file 2522, folio 237
April 27, 1702 Ordre op de reductie der Spaance realen, welke voortaan van hier na d’Indische quartieren staan afgesonden te werden file 2522, folio 237-238
April 27, 1702 Approbatie der project wedergeschenken voor den Coning en Oya Berkelang in Siam file 2522, folio 238
April 27, 1702 Dispositie op het versoek van Sulthan Ratoe tot Palimbang om canon, snaphanen, etc. file 2522, folio 238
April 27, 1702 En besluyt om ’t doodvonnis tegen de bewuste Engelse zeerovers door den Raad van Justitie deses kasteels geveld, in zijn geheel ongeëxcuteert te laten file 2522, folio 238-239
April 27, 1702 Tot nader dispositie der heeren meesters file 2522, folio 239
April 28, 1702 Besoignes over de Bengaelse affairen file 2522, folio 239
April 28, 1702 Repudie aan den gewesen schipper Renning Renningsz. vergunt file 2522, folio 239
April 29, 1702 Ontfang der papieren van de fluyt Berkenrode komende uyt ’t patria en specificatie der brieven daaronder bevonden file 2522, folio 239-240
April 29, 1702 Nouvelles van Cabo de Goede Hoop file 2522, folio 240
April 29, 1702 Retourneert der fluyt Princenland van Sirrebon met schrijvens van den resident en raad file 2522, folio 241
April 29, 1702 Bedragende de houtwerken daarin geladen f. 1533.7.8,- file 2522, folio 241