Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 2, 1659 Princesse Royael uyt het patria voor de camer Amsterdam uytgeseylt hier ter rhede gecomen file 2460, folio 189-190
June 2, 1659 Item ’t gallot Immenhorn file 2460, folio 190
June 2, 1659 Item het jacht Meliskercken van Zeelant file 2460, folio 190
June 2, 1659 Brengen schrijvens mede van commandeur Rietbeeck van de Cabo file 2460, folio 190
June 2, 1659 Desselfs sommier inhoude file 2460, folio 191-192
June 2, 1659 Voor Japan ’t jacht de Bul en voor Tayouan de fluyt Nieuwpoort aengelegt file 2460, folio 192
June 3, 1659 Het jacht der Veer voor Tayouan en bedragen desselfs cargo file 2460, folio 192-193
June 3, 1659 Translaet missive van Key Ingabey Martanata gouverneur op Japara aen d’Hr. gouverneur generael file 2460, folio 193-194
June 3, 1659 Translaet missive van Key Ingebey Nitty Juda, overste van Batangh aen d’Hr. gouverneur generael file 2460, folio 194
June 4, 1659 De Aetchinse gesanten comen ter audiëntie en in conferentie over de conditie van vrede file 2460, folio 194-195
June 5, 1659 Een briefjen uyt de Maronde file 2460, folio 195
June 5, 1659 Aen ’t eylant Onrust een houte packhuys tot berginge van 2000 lasten rijs op te slaen file 2460, folio 195
June 5, 1659 Werden de verbeteringe door den heer gouverneur Jan Thijssen aen 2 assistenten daer gedisapprobeert en de acten ingetrocken file 2460, folio 195
June 6, 1659 ’t Fluytschip de Coninck David seylt naer Japara om een lading houtwercken file 2460, folio 196
June 6, 1659 Deser jare andermalen besendinge naer Canton te doen door 2 bodems file 2460, folio 196
June 6, 1659 En tot hoofden der negotie Lansman en Lieverey te gebruycken file 2460, folio 196
June 6, 1659 400 balen Bengaelse zijde voor het patria aff te steken en de reste voor Japan file 2460, folio 196
June 6, 1659 Het present ende te verwachten geltcapitael te gebruycken tot afflegginge van intrest penningen en ten achteren staende schulden file 2460, folio 196-197
June 7, 1659 De Saphier om branthout aen de groote Maronde met schrijven van haer Edelens aen den sergeant van het fort aldaer file 2460, folio 197
June 7, 1659 Verkiesinge van verscheyde collegiën op nominatie gedaen bij den E. gerechte alhier file 2460, folio 197