Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 27, 1701 Insertie van die van Bony file 2521, folio 519-521
Oct. 27, 1701 Item die van Goa file 2521, folio 521-522
Oct. 28, 1701 Arrivement van de chialoup de Haas uyt Amboina met een missive van den gouverneur Balthasar Coyet en raed file 2521, folio 522
Oct. 28, 1701 En een lading van f. 72:7:8 file 2521, folio 522
Oct. 29, 1701 Ontfangen insertie van een missive door Niey Tommagon Soura Nata tot Damacq aen Sijn Edelheyt file 2521, folio 522-523
Oct. 31, 1701 Publicatie en affixie van de placcaten voor de thuysvarende persoonen gestatueert file 2521, folio 523-524
Oct. 31, 1701 Aangecome vaartuygen file 2521, folio 524-526
Oct. 31, 1701 Vertrocke vaartuygen file 2521, folio 526-527
Oct. 31, 1701 Overledene file 2521, folio 527-528
Oct. 31, 1701 Gedoopten file 2521, folio 528
Oct. 31, 1701 Getrouwden file 2521, folio 528
Nov. 1, 1701 Arrivement van den borger chialoup uyt Amboina met een briefje van den gouverneur en raad file 2521, folio 529
Nov. 1, 1701 ’t Schip de Goude Poenix na Bantam aengelegt en daermede voor een keer derwaarts te senden den predicant Arnoldus Swen file 2521, folio 529
Nov. 1, 1701 Den vice president van schepenen d’E. Lambert Dudde tot baljuw mitsgaders file 2521, folio 529
Nov. 1, 1701 Louis Gerrelagh tot coopman, Wouter Woodwart en Coenraat d’Lameer tot ondercooplieden gevordert file 2521, folio 529
Nov. 2, 1701 Retourneert het jagtje de Bije van Sirrebon met een briefje van den resident en raad file 2521, folio 529
Nov. 2, 1701 Aenwijsinge van de lasten en winsten in een ront jaer aldaer file 2521, folio 530
Nov. 2, 1701 Rescriptie nopende de vlugt van Radeen Nayoe na Sirrebon file 2521, folio 530
Nov. 2, 1701 Rapport wegens de leverantie van indigo, cattoene garen file 2521, folio 530
Nov. 2, 1701 Hebben nog een kloek schip tot afhalen der resterende houtwerken nodig file 2521, folio 530